OVO religies

OVO's connecties met theosofie.

0 reacties
Nadat de beroemde waarneming van Arnold Kenneth en het Roswell incident, beide in het jaar 1947, door de media bij het grote publiek bekend werd, nam de publieke interesse voor OVO's en buitenaardse wezens sterk toe, en begonnen er zich allerlei OVO-religies te ontwikkelen.
Hoewel er vóór 1947 meldingen waren van contact met buitenaardse wezens (van OVO's werden hier echter niet genoemd), waren deze meldingen niet de focus van deze OVO-religies.
Om beter te kunnen begrijpen waar deze OVO-religies vandaan komen, zijn de connecties die het vakgebied theosofie met OVO's heeft interessant, maar om hier dieper op in te kunnen gaan zullen we eerst een beknopte historie van de basis ideeën van dit vakgebied nalopen.
Volgens de definitie van Helena Petrovna Blavatsky is theosofie: "Een doctrine van religieuze filosofie en metafysica".
In dit verband zijn alle religies pogingen van de "spirituele hierarchy" om de mensheid te helpen om een hogere staat van perfectie te bereiken,
en dat zodoende elke religie een bestanddeel bevat van de complete waarheid. De voornaamste religieuze principes zijn:
 
1. Het vormen van een kern van de universele menselijke broederschap ongeacht geloofsovertuiging, ras, leeftijd of geslacht.
2. Het aanmoedigen van de studie van Arische en andere geschriften, die van de wereld-religies en wetenschappen, en het belang te rechtvaardigen van de Aziatische culturen van de oudheid, met name die van de filosofiën van het Hindoeïsme, Boedisme en Parsisme.
3. Het onderzoeken van de verborgen mysteries van de natuur, en de ongeziene psychische en geestelijke krachten van de mens.
 
Blavatsky claimde dat haar theosofisch onderricht tot haar was gekomen middels een groot aantal geestelijk verlichte individuen, waaronder Jezus en Boedha, alsook van meesters die hun verblijfplaats hadden op de planeet Venus en waarmee ze in contact stond. Blavatsky noemde deze verheven meesters "Heersers over de wereld".
Deze meesters waren: "Levende personen die d.m.v. vele reïncarnaties volledig geëvolueerd waren, die de 'wijsheid uit de oudheid' hadden verworven en deze nu beheren, met als doel om deze wijsheid bekend te maken aan de mensheid om zo een nieuw tijdperk van vrede, spiritualiteit en wereldwijde gemeenschap in te luiden.
De meesters introduceren nieuwe wetenschappelijke ideeën in de geschiedenis van het menselijk denken, ze geven waarschuwingen aangaande potentiële gevaren en rampen, en spannen zich in om periodiek spirituele verlichting naar de mensheid te brengen, dit kunnen ze doen aangezien ze zelf volledig alle menselijke ongemakken te boven zijn gekomen. De meesters hebben een direct inzicht in geestelijke, psychologische en fysische eigenschappen van ons zonnestelsel, en communiceren deze inzichten middels speciaal hiervoor aangestelde intermediairs.
 
Uit bovenstaande uitleg over theosofie is er geen letterlijke benoeming van OVO's, maar de overeenkomsten hiermee liggen voor de hand.
Hoe meneer 'X' dan de getuigenissen van de OVO gecontacteerden en de connecties met theosofie (het occulte) zomaar van de hand kan doen is wellicht te verklaren door de onbekendheid van X met die getuigenissen. Of nog een andere mogelijkheid; hij wilde het niet zien....
Deel van de geloofsovertuiging van de kerk waartoe hij behoort stelt immers dat: "Theosofie is een vreemde mengelmoes van mystiek,charlatannerij en fantasie...haar onderwijs heeft de geur van de waarheden van het Christendom en de moderne wetenschap".
Zo wordt het wel heel moeilijk voor X om een OVO/BL theologie in lijn te brengen met theosofie.
Vandaar wellicht zijn standpunt van 'plausibele onbekendheid'.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.