omgekeerde wereld

in deze weblog schrijf of zet ik artikelen over het politieke leven all over the world.Ook wat buiten het nieuws gehouden wordt of wat van belang is voor de zgn onderkant van de samen"leving"