Ondernemen

Waarom gebruiken steeds meer bedrijven scrum?

0 reacties

Wat is scrum?

U heeft waarschijnlijk al eens van het begrip scrum gehoord, maar dikwijls is het voor veel mensen nog onduidelijk wat het nu werkelijk betekent en hoe het in de praktijk wordt toegepast. 

Scrum is een methode binnen Agile. Het is een flexibele manier van werken om complexe problemen aan te pakken. De methode bestaat uit korte sprints van één tot vier weken.  Gedurende deze periodes werken multidisciplinaire teams samen om snel en effectief projecten op te leveren, waarbij ze problemen en oplossingen in kaart te brengen. Scrum is zowel toepasbaar binnen grote en kleine organisaties. Het is ontstaan binnen de software development industrie, maar tegenwoordig wordt het in allerlei sectoren toegepast.  

Welke begrippen moet ik kennen? 

Het begrijpen van de terminologie is cruciaal wanneer men zich verder wil verdiepen in scrum, hieronder vindt u de belangrijkste begrippen en woorden die u zeker moet onthouden. 

Het scrumteam 

Het scrumteam bestaat uit een multidisciplinair team. Er zijn drie verschillende rollen die elkaar aanvullen op het vlak van verantwoordelijkheden met het oog op een optimale samenwerking. 

 • Het ontwikkelteam:

Dit team is zelforganiserend en bevat leden uit verschillende werktakken. Het bestaat uit drie tot negen werknemers, hun doel is het uitvoeren van alle taken op de product backlog van idee tot werkend eindproduct.  

 • Product Owner: 

Deze persoon is verantwoordelijk voor het vertalen van de klantwensen in productonderdelen en vertegenwoordigt het Scrum Team bij interne en externe belanghebbende partijen. Dit alles doet hij aan de hand van een Product Backlog, een overzicht van alle brokken werk die nog gedaan kunnen worden. De Product Owner bepaalt de prioriteiten hierin.

 • Scrum Master

Tot slot hebben we de Scrum Master, deze is verantwoordelijk voor het ontwikkelteam en de Product Owner en zorgt ervoor dat dat iedereen begrijpt hoe scrum werkt. Daarbij tracht ze hindernissen gedurende het proces te elimineren om het scrumproject zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Sprint meetings: 4 Ceremonies

Het scrumteam werkt in opeenvolgende sprints, deze zullen zich herhalen tot het gewenste resultaat is bereikt (het aantal sprints is afhankelijk van het project). Tijdens deze sprints vinden er 4 meetings of ceremonies plaats. Dit zijn gesprekken en feedbackmomenten waarin het proces wordt geëvalueerd en aangepast. 

 • Sprintplanning:

Dit is het begin van een sprint. De product owner legt de opdracht voor de sprint uit en het ontwikkelteam maakt een werkplanning. 

 • Daily scrums: 

Deze dagelijkse meetings van maximaal 15 minuten zijn bedoeld om de vooruitgang en problemen van het ontwikkelteam in kaart te brengen.

 • Sprint review: 

Het einde van een sprint bevat altijd een sprint review. Dit is een moment waar het ontwikkelteam de resultaten voorlegt en het feedback ontvangt van belanghebbende partijen. 

 

 • Sprint retrospective

 

Ter afronding van de sprint wordt het proces geëvalueerd en verbeterd om de volgende sprint te initiëren.  

Onderstaande Scrum infographic van Agile Scrum Group geeft alle termen in één overzicht weer.

 

Artefacts:

Tijdens het scrum proces worden verschillende tools gebruikt om het proces te bewerkstelligen.

 • Product backlog:

Zoals eerder vermeld, wordt de product backlog beheerd door de product owner. Deze lijst bevat al het werk dat gedaan moet worden door het scrumteam om een product te creëren. 

 • Sprint backlog:

Dit document bevat al de specifieke taken van het product backlog dat het ontwikkelteam wil uitvoeren gedurende de sprint. 

Een lijst met vereisten waaraan een item van de sprint backlog moet voldoen om als voltooid te worden aangemerkt.

 • Scrumbord: 

Op dit bord staan de taken van de backlog opgedeeld in drie kolommen: ‘to do’, ‘doing’ en ‘done’. Hier kunnen taken fysiek verplaatst worden, vaak wordt dit gedaan aan de hand van post-it’s. 

Wat zijn de voordelen?  

Het toepassen van scrum heeft verschillende voordelen. Hieronder sommen we de belangrijkste even voor u op: 

 • Sneller opleveren van afgeronde werkzaamheden waardoor eerder waarde wordt toegevoegd
 • Beter vermogen om zich aan te passen aan de snel veranderende omgeving 
 • Grotere voldoening bij de werknemers
 • Lagere kosten
 • Hogere tevredenheid bij klanten 
 • Het voltooien van complexe projecten die voorheen moeilijk gefaciliteerd konden worden. 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.