den archivaris

Welkom op mijn weblog

roomse poppen aan het dansen

1 reactie
Dat was schrikken voor de dominee en de kerkenraad van Kortgene in 1723. De baljuw van die plaats was van plan om de katholieken van Noord-Beveland toestemming te verlenen om een parochie op het eiland te stichten. Daar zou de hoogwaardigheidsbekleder zich vast vorstelijk voor laten betalen, al staat dat niet in het betoog van de predikant, maar dat was toen wel de gewoonte. Dat de protestanten fel protesteerden tegen deze gang van zaken, sprak in die dagen vanzelf. De dominee ging op bezoek bij de ambachtsheer om daar zijn verhaal te doen. Hij betoogde daar dat de baljuw wel heel erg haastig was met het verlenen van toestemming. Want waar spraken ze nu over? In Kortgene waren twaalf huishoudens paaps, in Colijnsplaat hooguit drie en in Wissenkerke vier. Die aantallen maakten een rooms kerk in Kortgene toch feitelijk overbodig. Maar er waren, zo vroeg de ambachtsheer, in de tijd van de oogst toch talloze Brabanders op het eiland, die dan op het land werkten en die waren toch allemaal katholiek? De predikant moest dat toegeven. Tijdens de oogst kon je makkelijk een kerk vullen met mensen die ter mis wilden gaan. Maar liever zag hij die Brabanders niet. Ze verzopen het geld dat ze verdienden in de kroeg, ze schonden de zondag door niet naar de kerk te gaan maar door te gaan zitten drinken. Daar klonk de viool en daar werd gedanst. Zij ontheiligden de dag des Heeren op grove wijze en mede tot schade van de brave, protestantse jongelui, die dat komend en gaand naar de kerk natuurlijk zagen en misschien ook wel trek in bier kregen. En die paar katholieken die in Kortgene woonden, waren echt niet in staat om een kerk te onderhouden. Dat waren arme sloebers, die in tijd van nood, bijvoorbeeld als de vrouw in de kraam kwam, geholpen werden door protestantse diaconie. Nee, de baljuw moest zijn plannen maar laten varen. Er kwam volgens de predikant alleen maar ellende van. Naar het schijnt, had de actie van de protestanten succes. Van de totstandkoming van een katholieke parochie op Noord-Beveland werd niets meer vernomen.

1 reactie

Ja, Archivaris, dat was nog uit de tijd van 'twee geloven op één kussen, daar slaapt de duvel tussen.' En die tijd heeft lang geduurd hoor, wel tot in de jaren zestig van vorige eeuw.

Maar 't was weer een mooe historie! Groeten van Tilly

Tuinfluiter

06 August 2008 om 09:12

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.