den archivaris

Welkom op mijn weblog

smartelijk geval

0 reacties
Najaar 1750 in Colijnsplaat. Op 9 oktober woei er een straffe wind over het dorp. Gestaag vallende regen maakte het buiten onaangenaam. De mensen bleven zoveel mogelijk binnen. De kou maakte een kanppend houtvuur noodzakelijk. De kerkenraad van de dorpskerk hield evenwel een vergadering. Verwarming was er niet in de consistorie, zodat de broeders hun overjassen maar aanhielden. Want er was een gewichtige zaak te bespreken, een smartelijk geval, zoals dominee Van den Vondel aangaf. De predikant was met een van de ouderlingen bij de gemeenteleden langs geweest om te beoordelen of leer en leven van de aan hem toevertrouwde zielen zodanig was dat ze zonder vrees aan het Heilig Avondmaal konden deelnemen. Zo waren ze, vertelde de predikant, ook bij Elizabeth Siemens, de vrouw van Marinus Poortvliet geweest. Zij was een jaar tevoren al van het Avondmaal afgehouden wegens openbare dronkenschap. Het doel van het bezoek was te bezien of de censuur, de kerkelijke straf, kon worden opgeheven. Onder veel tranen had Elizabeth verklaard dat de dronkenschap haar van harte leed deed. Bij het lezen in de Bijbel was zij ten zeerste getroffen door de woorden in Romeinen 10 vers 20, alwaar zij gelezen had: "Ik ben gevonden van de gene die mij niet en zochten." Toen ze dat had gelezen had ze een begin gemaakt met een nieuw leven. Haar man en haar kinderen bespotten haar daar om. En dat maakte haar zo aan het huilen, dat ze, aldus de predikant, bijna in haar tranen stikte. Maar dominee en ouderling vertrouwden haar niet helemaal en wezen haar op de "bedrieglijkheid des herten en des satans". God kon zij niet bedriegen. Ze moest maar goed naar de komende voorbereidingspreek komen luisteren. Dominee en ouderling vervolgden hun rondgaan door het dorp en kwamen ten laatste, het was al ver in de middag, bij Pieter Vroonland en zijn vrouw. Tot hun stomme verbazing was daar Elizabeth Siemens aanwezig, die beslist geen thee zat te drinken. De rest van het gezelschap was niet helemaal nuchter, maar Elizabeth was stomdronken. Die ontkende haar dronkenschap en maakte dat ze snel uit de voeten kwam, maar dat was een heel eind, want dominee en ouderling zagen haar de hele straat gebruiken. De kerkenraad besloot de censuur niet op te heffen. Misschien dat het daarom die 9e oktober 1750 in Colijnsplaat zulk slecht weer was.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.