den archivaris

Welkom op mijn weblog

dat oude Noord-Beveland

1 reactie
Het oude Noord-Beveland ging definitief ten onder in 1532. Twee jaar eerder was het al helemaal ondergelopen bij de Sint Felixvloed van 5 november 1530, maar daarna had men enkele pogingen gedaan om gedeelten van het eiland weer boven water te krijgen. Dat ging met veel moeiten gepaard, ook al omdat vele Noord-Bevelanders het in 1530 wel geloofden. Ze hadden zelf meegemaakt hoe slecht de dijken waren en hadden geen vertrouwen in de herdijkers. Pogingen om Kats, Kortgene en Emelisse te herbouwen, liepen daarom op niets uit. De na de vloed van 1530 aangelegde, te lage dijk werd in 1532 weer een prooi van de golven. Er zijn bronnen die melding maken van verdrinking van 150 inwoners van Kats. Heel Noord-Beveland was drijvende? Ja, tot 1598 was heel Noord-Beveland drijvende. In de daarvoor voorliggende periode was een gebied van slikken en schorren, op- en aanwassen ontstaan, dat zich in dat jaar 1598 leende voor inpoldering. Zo ontstonden Colijnsplaat en het nieuwe Kats. Vanaf 1598 brak een nieuwe periode aan van inpolderingen en het prijs geven van gebied aan de zee. Voor Noord-Beveland geldt zeker: de zee geeft en de zee neemt. In 1602 polderde men bijvoorbeeld voor Colijnsplaat Orizand in. In 1639 overstroomde het en het werd niet meer op de zee heroverd. Dat had ook te maken met de slechte grond in die polder, waardoor de opbrengsten en de verdiensten tegen vielen. Het huidige Noord-Beveland ligt ongeveer op de plaats waar het eerste eiland van die naam heeft gelegen. In die oude tijden was er een klooster Emelisse, dat echter rond 1300 werd verplaatst naar men zegt naar Aagtekerke op Walcheren en dat zou verband hebben gehouden met de slechte waterstaatkundige situatie. Of dat allemaal waar is, weten we niet. Wel weten we waar het klooster ongeveer op Noord-Beveland heeft gelegen. Rond 1930 zijn er opgravingen gedaan op de "Donderweie" onder Colijnsplaat.  Deze wei werd zo genoemd, omdat de grond dreunde wanneer er paarden werden losgelaten op de wei. Het dreunend geluid van de dravende paarden deed vermoeden, dat er onderaartse gewelven in de bodem moesten zijn en dat dat wellicht het verdwenen klooster kon zijn. Inderdaad vond men in 1930 enkele gewelven. Maar of die verband houden met het klooster is niet zeker. Emelisse bestaat thans nog in de naam Emelissedijk en tevens geeft het vroegere klooster thans zijn naam aan een uitstekend bier, dat niet op Noord-Beveland wordt gebrouwen, maar waarvoor de grondstoffen wel op het eiland worden verbouwd. het is een donker kloosterbier van hoge gisting. Een aanrader.

1 reactie

Ik heb iets met dit eiland, al kom ik er niet vandaan. Heel interessant om dit dan weer te lezen. waar haalt u het toch vandaan!
Lizdog

26 March 2008 om 17:42

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.