den archivaris

Welkom op mijn weblog

lieve vrouwe uit het hol

1 reactie
Wij kennen natuurlijk allemaal het begrip Lourdes. Meestal weten we ook nog wel, dat Maria, de moeder Gods, daar verschenen is aan een jong meisje en dat er nu nog jaarlijks vele mensen naar de grot in Lourdes gaan om genezing te vinden voor hun kwalen. In 1821 gebeurde er in Lissabon ook iets merkwaardigs. Daarover is in het protestantse Nederland over bericht en de conclusie van toen leest u aan het eind van dit stukje. Wat was het geval? Op een veld in de nabijheid van Portugals hoofdstad was een jongeman met zijn hond op konijnenjacht. Op zeker moment kregen ze er een in het vizier. Op commando van de jongen sprong de hond het konijn achterna, ook toen dat beest in een hol dook. De hond kwam niet terug, reden voor de jongen om de hond achterna te gaan. Tot zijn stomme verbazing was er in het hol een soort van gewelf, waarin een beeldje van de Heilige Maria stond. Zowel hond als konijn lagen in aanbidding voor het beeldjes geknield. Natuurlijk vertelde de jongen zijn wedervaren, waarop een groot aantal mensen dezelfde ontdekking deed, tot op het moment dat het beeldje plotseling verdwenen was. Men was het al een beetje vergeten, totdat een boer het in een naburig veld in een boom zag hangen. Dat kwam omdat zijn ossen waarmee hij aan het ploegen was, plotseling stilhielden en niet meer in beweging waren te krijgen. Tikken op de kont van de beesten hielpen geen zier. Van ellende keek hij naar boven, zag het beeldje en op dat moment begonnen de ossen weer te lopen in een ronde om de boom alsof ze deelnamen aan een processie. Tenslotte zonken ze door de voorpoten in aanbidding. Het opnieuw ontdekte beeld, dat slechts een halve meter hoog was, werd door de rooms-katholieke clerus in een luisterrijke processie naar een van de kerken in Lissabon gebracht en de mensen stroomden toe. Ze kenden een helende werking toe aan Onze Lieve Vrouwe uit het Hol, zoals het beeldje werd genoemd Vol ergernis schreef de protestantse chroniceur in 1825: "eene oude bijgeloovige adellijke dame, die daaromtrent woonde, en al sedert enige jaren bedlegerig was, liet zich naar het Hol brengen en heeft daar volgens haare verklaring het gebruik harer ledematen herkregen. Indien dit waarlijk gebeurd is, levert het een een nieuw voorbeeld op van de buitengewone kracht der verbeelding bij zenuwachtige en hijpochondre gestellen." Maar de meeste Portugezen waren van haar heiligheid overtuigd. Een wat meer verlicht man, met een hoge functie, die wat spottends over haar zei, werd door een visvrouw bijna in elkaar geslagen. Een jongeman, die met een nepbochel de kerk inging, en zonder dat ding er weer uitliep, roepend dat hij van zijn bochel was genezen, moest door de politie worden ontzet en tijdelijk in de kerker worden opgeborgen, toen een woedend geworden gepeupel er achter kwam dat hij de boel voor het lapje had gehouden. Zelfs de koning en de koningin brachten een bezoek aan de Vrouwe uit het Hol. Onze geschiedschrijver uit die tijd vond het overduidelijk allemaal maar niks en eindigde zijn stukje met een verwijzing naar de geschiedenis van Paulus in Efeze: Groot is de Diana der Efeziers!

1 reactie

Wat is het weer een prachtig stukje, Archivaris! De één gelooft in wonderen en de ander niet. Ik glimlach er maar eens om... SmileGroeten van TillyLachend
Tuinfluiter

20 March 2008 om 15:52

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.