den archivaris

Welkom op mijn weblog

watervloed 1808

1 reactie
De Ramp van 1953 is tot dusverre de laatste overstroming van Zeeland geweest. Vele stormvloeden gingen er aan vooraf, zoals die in de nacht van 14 op 15 januari 1808. Grote delen van onze provincie kwamen onder water te staan. Cornelis Rottier uit Sint Kruis was er in 1823 nog zo van onder de indruk, dat hij er een lang gedicht over schreef. Hij begon zijn poezie met: Al die hier leest dit treur gedigt/ dat ik nu heden geef in 't ligt/ Ziet op het woord niet op de klank/ geeft gode d' Eer dan heb ik dank. Cornelis was zeer godsdienstig en in het lange epistel gaat hij in op de redenen die God had om Nederland te slaan met een stormvloed. Het ging om "Wegens de tot den hemel toegeklommen zonden en ongeregtigheden des volks en gods slaande hand om de zelve."We citeren een strofe: "de sabatschenderij, balletten, dansen, springen/ hetgeen nog meer geschied, dat ijdele liederen zingen/ de ongehoorzaamheijd der jeugd in huijs en ook op straat/ dat iet men vaak eilaas, dat hoort men vroeg en laat/ 't geen heijmelijk geschied, is schandelijk om te zeggen/ wie kan de zonden al van neerland openleggen/ mijn geest die is beroert, mijn ingewand dat beeft/ als ik nog verder denk hoe men in neerlant leeft/ vol egtbreuk is het landt vervult met hoerereijen/ vol overspel eijlaas, wi zou niet bitter schreijen/ de dronkenschap misbruijk/ van 't schepsel dieverijen/ valsheid, ontrouw, meijneed, dat brengt ons in de leije/ ook heblust, wraak en nijd en onverzoenlijkheden/ men is gands liefdeloos......"  Er is al lezende, weinig nieuws onder de zon. In aangepaste hedendaagse spelling zou men eenzelfde betoog kunnen houden.

1 reactie

Hoi.

Fijne stormachtige donderdag(middag).

Groeten Eric.

ERIC221

31 January 2008 om 15:26

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.