den archivaris

Welkom op mijn weblog

een slechten 'ond

2 reacties
Gillis van de Vorst, 26 jaar oud, afkomstig van Walcheren was in 1769 door de justitie van Kortgene in de cel gezet. Eigenlijk ging het om een onnozel feitje, maar tijdens zijn detentie kwamen er nog veel meer begane misdaden los. Hij was dorser bij boer Anthonie Bouwman en had gevraagd of hij wat kaf mee mocht nemen in een zak. Daar had de boer geen bezwaar tegen, maar hij greep Gillis de kraag toen bleek dat die onder het kaf in de zak een lading tarwe had gedaan. De baljuw besloot hem niet alleen om deze diefstal te verhoren, maar ook om andere, die nog om een oplossing vroegen. Met de pijnbank in zicht gaf Gillis toe, dat hij twee jaar eerder bij een boer in Colijnsplaat 24 rijksdaalders had gejat en ook verklaarde hij meineed te hebben gepleegd. In 1767 was hij verscheidene malen naar bed geweest met Belle Prince, die een onecht kind had gekregen. In barensnood had ze Gillis als vader aangewezen. Die had dat toen ten stelligste ontkend en had die ontkenning met een (valse)eed bekrachtigd. Ook nog in 1767 had hij enkele maanden in concubinaat geleefd met Pieternella van Haver, die in Kortgene woonde. Het meisje was zwanger van hem geraakt. Gillis wist wel hoe hij dat moest oplossen. Hij zou een vruchtafdrijvend middel voor haar regelen en op de kermis had hij een kwakzalver geraadpleegd, die hem 20 poeders had verkocht. Wanneer het meisje die zou innemen, dan zou sprake zijn van een miskraam. Het meisje weigerde echter bij nader inzien die poeders te slikken en daarom was Gillis toen maar met haar getrouwd. Het was nogal wat. Stelen, aanzetten tot abortus en het afleggen van een valse eed. Op de plaats waar men gewoon was misdadigers te straffen, werd Gillis onder de galg opgesteld met een strop om de hals. HIj werd tot bloedens toe gegeseld en gebrandmerkt met het stadswapen van Kortgene. Hij werd daarna verbannen uit de provincie en mocht daarin nimmer terugkeren. Hoe vrouw en kind er over dachten en of die met hem meegegaan zijn naar elders, vermeldt de historie niet. 

2 reacties

H
wim*mie

13 May 2007 om 12:43

Die Gillis, hij groeide dus werkelijk op voor galg en rad. Van die galg, dat staat in de boeken, maar hoe het met het rad is afgelopen... Hij heeft zijn ouders in elk geval veel verdriet gedaan.
Jopie Meerman

14 May 2007 om 14:12

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.