den archivaris

Welkom op mijn weblog

tierende raadsleden

1 reactie
We blijven vandaag nog even in 's-Gravenpolder. Daar moest de gemeenteraad zich op 14 juni 1920 buigen over een nieuwe algemene politieverordening. Dat is zo'n hele lange verordening waarin een heleboel wordt geregeld voornamelijk over wat je als burger niet mag, zoals wildplassen, rumoer op straat maken, cafe's na sluitingsuur bezoeken, venten en leuren met (on)verkoopbare waar, kortom al die dingen die het dagelijks leven zouden kunnen veraangenamen. Daarin kwam ook een hoofdstuk voor, getiteld: "Van het misbruiken van Gods naam en het bezigen van ruwe en onzedelijke taal." Het linkse raadslid Schouten  begreep er niets van. Wat werd hier bedoeld? Wel, antwooordde zijn christelijke collega-raadslid Verhulst, bij wet is geregeld dat je de Koningin niet mag beledigen. Als dat zo is, dan mag je de Koning der Koningen natuurlijk helemaal niet onteren met het uitspreken van vloeken. Maar wat is ruwe taal, vroeg Schouten. Die hield voor raadslid Joziasse ook verband met het ontijdig aanroepen van de Heer en het naar de verdoemenis wensen van de medeburger. Hierop sprak Schouten een gezegde uit en vroeg: is dit dan vloeken. Joziasse en Verhulst vonden het verschrikkelijk dat deze taal in de raadszaal klonk. Helaas vermeldde de notulist niet welke woorden Schouten bezigde en ook de verslaggever van de krant beperkte zich tot de mededeling dat er op "een niet zeer parlementaire wijze werd gedebatteerd." Schouten verweet Joziasse dat hij aan het heersen was en een grote ontevredenheid bij de bewoners zou verwekken. Zeker wanneer men bedacht. dat in de verordening gevangenisstraf werd ge-eist, wanneer men op straat zou vloeken. De christelijke raadsleden vonden dat niet te ver gaan, want in het oude Israel kreeg men voor dat vergrijp de doodstraf, waarop het linkse raadslid Vermue antwoordde dat de christelijke raadsleden strenger waren dan de Heer, want Die was toch vergevingsgezind. Eigenlijk was het een hele nare discussie, waarbij de onderlinge verhoudingen op scherp werden gezet en dat zou die zittingsperiode nog meermalen het geval zijn.

1 reactie

Hopelijk is de sfeer in 's Gravenpolder nu wat humaner. Anders beklaag ik de inwoners van nu ! Mooie dag toegewenst !
Jopie Meerman

26 April 2007 om 08:40

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.