den archivaris

Welkom op mijn weblog

razende raadsleden

0 reacties
De enige gemeenteraden waarin zich zo nu en dan nog wel eens wat afspeelt, zijn die van Kapelle en Reimerswaal. Voor het overige is het rustig in Zeeland met af en toe een oprisping. Was het vroeger leuker? Zo nu en dan wel, zoals in 1925 in de gemeenteraad van 's-Gravenpolder. Om de vier jaar verwisselden daar links en rechts van pluche. Was christelijk rechts in de meerderheid, dan nam de nieuwe raad als eerste besluit: de sluiting van de cafe's op zondag. Had links de meerderheid dan was het eerste besluit: het openen van de cafe's op zondag. Op 15 april 1925 moest de raad een besluit nemen over een nieuw lid voor de commissie tot wering van schoolverzuim. De christelijke raadsleden stelden voor om M.A. Slotboom, het hoofd van de school uitgaande van de gereformeerde gemeente, als zodanig te benoemen. Maar de andere raadsleden besloten puur uit pesterij om A. de Dreu lid te laten zijn. Die man had niets met het onderwijs te maken. Dat schoot David Joziasse van de SGP in het verkeerde keelgat. Volgens hem schreef de wet voor, dat in het onderhavige geval een onderwijzer in de commissie benoemd moest worden: lees.. Slotboom. Maar dat was volgens de voorzitter niet nodig. De messen waren evenwel geslepen en Joziasse uitte zijn verontwaardiging over de gang van zaken. En.. een beetje gelijk had hij wel. Want het was overduidelijk dat de andere raadsleden de christelijken eens lekker buiten spel wilden zetten.  Het linkse raadslid Schouten verweet Joziasse een splijtzwam in de gemeente te zijn. Alles was niet van Joziasse kwam zou niet deugen. Joziasse werd ongelooflijk boos en schold met de vuisten op tafel slaand het raadslid Koster voor een knoeier uit. Dat was bij het Burgerlijk Armbestuur, waarvan Koster deel uitmaakte wel gebleken. Koster schold Joziasse voor een smeerlap uit, waarop het raadslid Verhulst zich met de zaak bemoeide en Joziasse bijviel. Daar ging Schouten weer tegen in. Dat ontlokte Verhulst  de opmerking dat Schouten z'n mond maar moest houden, want die had tijdens de eerste wereldoorlog flink geknoeid bij de distributiedienst. Op zeker moment stonden de raadsleden met rode koppen tegenover elkaar. Het was een kabaal en gekrakeel van jewelste, wat de voorzitter trachtte te verhinderen door zijn voorzittershamer bijkans kapot te slaan op de vergadertafel. Uiteindelijk bedaarden de gemoederen een beetje en kon de voorzitter het volgende punt aankondigen: de wijziging van de begroting.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.