den archivaris

Welkom op mijn weblog

als de drank is in de man!

2 reacties
We schrijven de jaren dertig van de negentiende eeuw. Veel is er toen gebeurd, van landelijk niveau tot op plaatselijk. Eerst de "oorlog" met Belgie, waarbij dat land zijn onafhankelijkheid van Nederland verkreeg. Op godsdienstig gebied, de beweging van de Afscheiding van de Hervormde Kerk, waarbij overal onlusten uitbraken, die deels met militair geweld moesten worden opgelost. Wij gaan nu naar Colijnsplaat, waar op 4 januari 1835 ds J. Westhoff begon als predikant van de Hervormde Kerk. Een nieuwe, jonge, ongetrouwde herder. Dat betekende een frisse aanpak van het kerkelijk leven. Hij bleek alras een strenge herder te zijn, want als je je niet netjes gedroeg, dan kwam je onder de kerkelijke tucht te staan en mocht je, als je lidmaat was, niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal. En er waren volgens de bronnen nogal wat jonge mensen die wegens "ergerlijk, onzedig gedrag" voorlopig even in de ban werden gedaan, zowel jongens als meisjes, maar meest jonge dames. In juni 1836 was er evenwel sprake van een "lasterlijk" gerucht over het dorp. Kwaadwillenden vertelden in het rond dat Cornelia van Gilst zwanger was van de dominee. Ze moest op de vergadering van de kerkenraad komen om te verklaren dat er niets aan de hand was en dat de predikant zich op het huisbezoek keurig had gedragen. Daarna ging de dominee weer voort met het censureren van gemeenteleden die zich ergerlijk gedroegen. Diegenen die berouw toonden, werden dan weer in hun kerkelijke rechten hersteld. In januari 1840 werd de dominee echter voorlopig naar huis gestuurd. Wederom gonsde het van de geruchten. Dominee zou Leonarda Christina van Schaik bezwangerd hebben en een poging daartoe ondernomen hebben bij haar zus Barbara van Schaik, maar die was mislukt. Een zo ernstige beschuldiging moest ter beslissing worden voorgelegd aan de hogere kerkelijke organen. Als het namelijk waar zou zijn, dan betekende dat ontslag voor de predikant. Uit dat onderzoek kwam vast te staan, dat Westhof twee jonge vrouwen had bezwangerd en dat een poging tot verkrachting van de derde was mislukt. De predikant gaf toe, dat hij met beide dames, die zwanger waren, het bed had gedeeld, doch met allebei slechts een keer. De poging tot verkrachting ontkende hij. De feiten waren gepleegd in ogenblikken van "opgewondenheid, door onvoorzigtig gebruik van geestrijke drank, aan welke de aangeklaagde, ofschoon niet doorgaans, zich echter nu en dan schuldig maakt", aldus de motivatie van het provinciaal kerkbestuur om Westhof te ontslaan bij de gemeente van Colijnsplaat. Vijf jaar lang zou hij nergens het ambt van predikant mogen uitoefenen.  

2 reacties

ach ja zelf een predikant kan liegen om zijn eigen hachje te redden leuk weer om te lezen groet eboney
caro1949

22 February 2007 om 09:16

Wat zou er van die man geworden zijn...
Onbekend

23 February 2007 om 10:44

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.