den archivaris

Welkom op mijn weblog

nooi tegen het kerkdeurtje piesen

1 reactie
Het is een Brabants gezegde, wat hier boven dit stukje staat en het betekende vroeger dat je maar beter niet tegen meneer pastoor kon ingaan, want dan werden er maatregelen genomen. Alleen de rijke boeren durfden dat. Die spraken van "de pastoor is aan 't woord op de preekstoel en ik in mijn stal." Dominee Jacobus Gargon (ik verzin die naam niet, zo heette de man echt!) van 's-Gravenpolder klaagde in 1765 Johanna Bal, de vrouw van Cornelis Hoelands aan en de laatste behoorde tot de beter gesitueerden in het dorp. Hij was daar meester chirurgijn. De predikant moest dus wel reden hebben om een aanklacht in te dienen. Johanna had vlak na een kerkdienst, in het openbaar, tegenover de voorlezer Joachim Vermeijden kritiek gehad op de predikant en die was kennelijk niet mals geweest. Maar de vrouw had wel reden om boos te zijn, want via het plaatselijke roddelcircuit was ze er achtergekomen dat de dominee ook wat minder mooie woorden over haar had gesproken. Gargon was kwaad over de beledigingen hem aangedaan en de vrouw van de "dokter" was kwaad op de predikant vanwege diens onjuiste uitlatingen. De predikant was op de vrouw afgestapt met de vraag of zij haar beledigingen wilde intrekken of niet. Welnu, ze was een piitige tante en niet van plan om ook maar een woord terug te nemen. En zo kwam de zaak voor het plaatselijk gerecht. Ze beging echter de fout om niet ter terechtszitting te verschijnen. De dominee was er wel en mocht zijn woordje doen. Daarop besloot de schepenrechtbank, dat de vrouw haar excuses moest aanbieden. Deed ze het niet, dan volgde een boete van, omgerekend 75 euro, welk bedrag ten goede zou komen aan het kerkeljk armbestuur. Maar of ze bakzeil heeft gehaald, de boete was immers niet mis, dat vertelt de geschiedenis niet.

1 reactie

H
wim*mie

20 February 2007 om 18:43

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.