den archivaris

Welkom op mijn weblog

predikant in de fout

2 reacties
Op 30 maart 1781 kwamen Nicolaas Tazelaar en Pieter van den Weele, ouderlingen van de hervormde kerk te Kortgene bij het gerecht van die plaats namens Abraham Versluijs met een klacht over de predikant van het stadje. Kortgene was nu eenmaal geen dorp, maar een zogenaamde smalstad, een stad die niet vertegenwoordigd was in de Staten van Zeeland. Zij verklaarden dat ze op gezette tijden met de predikant, Caspar Frederik Veltcamp, op huisbezoek gingen bij de leden van de kerkelijke gemeente om te bezien of die aan het Heilig Avondmaal konden deelnemen. En dat kon alleen wanneer je van onbesproken gedrag was en je hield aan de Tien Geboden, zoals die in de Bijbel stonden. De ouderlingen vertelden uit eigen wetenschap, dat de dominee zich diverse malen had veroorloofd, tijdens deze bezoeken, en ook tijdens kerkelijke vergaderingen, te vloeken en te schelden. Dat had de ouderlingen en de gemeenteleden niet weinig ontsticht. En dan te bedenken dat dat plaatsvond ter opwekking van deelname aan het Avondmaal. Tot de uitdrukkingen die de predikant zich veroorloofde, behoorden onder meer: "de duijvels, het is duijvels, 't is een verdomde of vervloekte vent bij mijn ziel, zij zouden uw op Cortgene wel willen wijs maken dat onse Lieven heer Gerritje hiet, lieven hemel, Lieve God en meer soortgelijke onbetamelijke vloekende en Ligtveerdige uijtdrukkingen." Het is een lang citaat, maar u heeft nu een indruk van het taalgebruik van de predikant. Van den Weele verklaarde nog, dat de dominee een van zijn kippen voor duivel had uitgemaakt, omdat dat beest nogal agressief tegen de andere bleek te zijn. Er was in die jaren nog geen scheiding tussen Kerk en Staat. Het schepencollege van Kortgene moest zich dus over deze zaak buigen. Maar het was heel wat liberaler dan de leden van de kerkenraad. Vermoedlijk kreeg de dominee in een gesprek met dat college te horen, dat hij zich wat moest inhouden. We horen er verder niets van. En wij liggen vandaag de dag niet wakker van het taalgebruik van de predikant. 

2 reacties

weer genoten van uw stukje groet eboney
caro1949

31 January 2007 om 08:31

Volgens mij zou Kortgene w
Lizdog

31 January 2007 om 09:29

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.