den archivaris

Welkom op mijn weblog

afschuwelijke moord!

1 reactie

Onlangs vekozen de Zeeuwen de moordenaar van Pim Fortuin tot de grootste slechterik aller tijden in Zeeland. Over de zonde in Zeeland was een boekje verschenen. 's Mensen geheugen is maar kort. In voorgaande eeuwen kon men er ook wat van en veel van die geschiedenissen zijn in vergetelheid geraakt. Misschien is dat ook maar het beste, maar ik haal toch een negentiende eeuwse moordzaak naar voren. Die gebeurde in 1887 in Heinkenszand. Lang niet iedereen was toen in staat om een abonnement op een krant te nemen. Bovendien verschenen de meeste bladen twee of drie keer per week. Het leven was toen nu eenmaal langzamer dan vandaag. Er waren toch middelen om dergelijke zaken onder de aandacht van het publiek te brengen. We kenden in de negentiende eeuw de zogenaamde centsprenten, waarin verhaaltjes met prentjes waren opgenomen. Een andere vorm was het in dichtvorm brengen van gruwelijke gebeurtenissen. In 1887 verscheen bij Jacobus van Maurik, drukker in Bergen op Zoom een pamflet over de in de nacht van 13 op 14 juli 1887 gepleegde moord in Heinkenszand. Het moest op droeve wijze worden voorgedragen. Het eerste couplet ging alsvolgt: Een vreemd geval zal ik u gaan verklaren/ wat of er in Heinkenszand nu is geschied/ van een moeder nog in de kracht der jaren/ Zoo een wreede zaak is er nog nooit geschied/ Zij leefde dikwijls in onaangenaamheden/ zij luisterde naar geen goede reden/ hetwelk haar nu gebracht heeft in 't verdriet. Man en vrouw hadden die avond grote ruzie met elkaar gekregen, waarop de man het huis had verlaten en was weggegaan. Moeder liep naar de schuur, waar de kinderen sliepen en riep haar zoontje bij zich. Het kind kwam uit bed naar haar toe en sprak de "lieve kinderlijke" woorden: Moedertje wat gaat gij met mij doen? Moeder antwoordde: kom maar mijn liefje. Ze greep echter het kind en drukte het staande met het hoofd tegen het geitenhok waarop ze het met een scheermes een paar sneden in de hals toebracht. Onmiddellijk zakte het kind in elkaar en overleed aan een slagaderlijke bloeding. De moeder waste haar handen en liep vervolgens naar de plaatselijke koddebeier waar ze vertelde dat haar man het kind had vermoord. Maar deze had een alibi, uit de kroeg, dat wel. Moeder werd opgepakt, naar Middelburg gebracht en veroordeeld. Het gedicht eindigt met de vrome strofen: Spiegel u menschen die nog zijn in 't leven/ Schuw vrij de boosheid en ook de dartelheid/ het is hetgeen dat ons doet beven/ Adieu booswicht tot in der eeuwigheid.

Volgende keer meer narigheid

1 reactie

De moord van Volkert van der G. op Pim Fortuyn heeft een direkt verband met de moord op tienduizenden pelsdieren, die nog steeds vrolijk doorgaat , maar voor het gemak door iedereen vergeten wordt . Op de dag dat van der G. voorlopig in vrijheid werd gesteld presteerde de rechter het zelfs om het toekomstige verbod op pelsdierkweek terug te draaien. Dit ter aanvulling .(Yochem)

yochem

12 October 2016 om 11:04

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.