den archivaris

Welkom op mijn weblog

keet schoppen?

0 reacties

De naam Van Renterghem is in het negentiende- en begin twintgste eeuwse Goes alom bekend. Aan de noordoostzijde van de Grote Markt, waar vele jaren in de twintigste eeuw brieven werden gefrankeerd en postzegels verkocht, woonde de bekende arts C.A. Van Renterghem, bevriend met Frederik van Eeden en later naar Amsterdam vertrokken. In het begin van de 20e eeuw speelde zijn zoon in het Nederlands Elftal. Sportief waren ze wel, die kinderen Van Renterghem. Op 23 november 1867 voelde de dokter zich geroepen om bij zijn "geachte medeburgers en allen die belang stellen in de bloei en instandhouding der Hoogere Burgerschool te Goes" een circulaire in de brievenbus te doen met het verhaal dat zijn zoon Harrie was overkomen op de HBS, die toen gevestigd was aan de Joachimikade. Harrie was door de commissie van toezicht van de school verwijderd! Dat deelde de commissie in een uitvoerig brief van 22 november 1867 mee.  Het jongmens, nog een puber, had zich zeer brutaal tegenover enkele leraren, waaronder de directeur uitgelaten. Onder meer moest de jongeman voor het bord komen bij de wiskundeleraar Huizinga om een wiskundig probleem op te lossen. Dat ging de leraar kennelijk niet snel genoeg, waarop hij Harrie bij het bord wegstuurde. Dat nam de jongen niet. Hij sprak: Ik wil toch zeggen dat ik het weet; ik weet het net zoo goed als jij!" Huizinga stuurde hem voor een week de klas uit. Wij zullen wel eens zien, wie het langer volhoudt, jij of ik." De commissie sprak van een verderfelijk voorbeeld en van vernieuwde beledigende bejegeningen tegen leraren, die met kracht moesten worden uitgebannen. De arts werd niet boos, maar riep zijn zoon bij zich om diens verhaal te horen. Toen de jongen daarmee klaar was, gaf pa hem de opdracht om dat verhaal eens op papier te zetten. Die begon met te vertellen dat het mis was gegaan op de gymnastiekles. De jongens moesten achter elkaar hard lopend. De jongen voor hem zette steeds, zich van geen kwaad bewust, zijn hielen op de tenen van Harrie, die daardoor de jongen achter hem weer op de tenen trapte. Gymnastiekleraar Van der Meule stuurde hem weg. Naderhand op diens kamer gekomen met de vraag of hij weer terug mocht komen. De leraar vroeg hem wat hij kwam doen. Vergiffenis vragen met zijn zeer bedriegachtig gezicht? Maar Harrie kwam alleen om een briefje waarin hem toestemming werd verleend om de lessen weer te mogen volgen. De leraar kon het niet geloven. De jongeman sprak: Mijnheer, dat is uw zaak, wilt u het niet geven, dat moet u weten. Hij kreeg het briefje, maar moest daarmee wel naar directeur Van Campen, die de jongeman al berispt had omdat hij op straat, de openbare weg, nogal wat lawaai had gemaakt. Van Campen was driftig geworden en naar buiten gegaan om de schooljongens te bedaren. Maar Harrie had geroepen: Mijnheer! Neem mij niet kwalijk, maar de straat is vrij!"

Na ontvangst van de brief vertelden zijn ouders hem om gewoon naar school te gaan. Dat deed hij, maar hij kwam de leraar Engels en Duits, Leopold tegen, die hem afblafte - je bent leraar Duits of je bent het niet - waarom hij naar school was gekomen. Harrie antwoordde beleefd: Mijnheer! omdat ik geen schuld heb! Leopold repliceerde: Donder op! Harrie gaf in zijn verhaal ook nog het gebeurde in de wiskundeles weer. Daar bleek de opgave van de docent niet te kloppen.

Van Renterghem vroeg zich af, waarom dit nu allemaal nodig was geweest. Voorzitter en secretaris van de commissie kregen een veeg uit de pan. Zij hadden toch bij hem langs kunnen komen om de zaak te bespreken. In het vervolg van zijn brief becommentarieerde de dokter de directeur, de wiskundeleraar en de gymnastiekman. Zijn eindconclusie loog er niet om: Als men veel betaald mag men veel eischen, en als ik wel begrijp zijn de leeraard wel voor de school aangesteld, maar is de school niet voor hen ingesteld.

Van Renterhem was een belangrijk man in de Goese samenleving. Het behoeft geen betoog, dat alle moties van wantrouwen tegen zijn zoon onmiddellijk werden ingetrokken en dat het joch weer tot de school werd toegelaten.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.