den archivaris

Welkom op mijn weblog

Borstvoeding

1 reactie

Tijdens een college besprak de professor met zijn studenten het nut van borstvoeding. Enkele dames kregen de opdracht om uit te zoeken waarom borstvoeding verre de voorkeur verdiende boven het gebruik van koemelk en andere producten. Daar hadden ze toch moeite mee. Wel kwamen alle bekende elementen voorbij, zoals: altijd en overal aanwezig, op de juiste temperatuur, voeding in de perfecte balans voor de baby. En... voegde een mannelijke student eraan toe: het is zo charmant verpakt! Nu is er de laatste tijd nogal wat te doen om voeding voor de kleintjes. Melkpoeder dat in containers tegelijk naar China gaat. Politieagenten die auto's aanhouden, waarin dan illegaal babymelkpoeder wordt vervoerd. Een dreigend tekort aan melkpoeder in eigen land. Redenen te over om de borstvoeding zoveel mogelijk te promoten. Dat is overigens niets bijzonders. In de maand juli 1809 schreef het provinciebestuur namens de Minister van Eredienst en Binnenlandse Zaken een brief aan de stads- en dorpsbesturen waarin een bijzondere maatregel van koning Lodewijk werd aangekondigd. Het werd met ingang van augustus van dat jaar de vrouwen verboden om meer dan 1 oorijzer als pronkjuweel onder de  muts te dragen. Vrouwen konden slechts 1 ijzer aan de linkerkant dragen, jonge meisjes moesten dat ijzer aan de rechterkant dragen. Slechts vrouwen, die hun kinderen de borst gaven. mochten twee ijzers in hun muts hebben. Voor de goede orde: alle dames droegen nog klederdracht. Vrouwen die inderdaad borstvoeding gaven, zouden een prijs kunnen winnen, namelijk een geheel gouden tooisel, bestaande uit twee oorijzers. De uitreiking van die prijs moest een groot feest worden, waarop het hele dorp en in ieder geval alle vrouwen en meisjes aanwezig moesten zijn. De jongens werden op dat feest niet vergeten. Voor het schieten met de boog of met een snaphaan, of voor hardloopwedstrijden en harddraverijen moest een bedrag van 20 gulden beschikbaar worden gesteld. Het hele dorp moest een vrolijke dag hebben. In Baarland was het Leuntje Meulpolder die de gelukkige was. Maar meer weten we er niet van, omdat de archieven van deze gemeente verderop in de negentiende eeuw grotendeels verbrandden. Beter ingelicht zijn we over de gang van zaken in Nisse. Daar kreeg Johanna Kalmijn, weduwe van Marinus Gelok de premie uitgekeerd. Zij had aan 15 van haar 16 kinderen borstvoeding gegeven en zou er een kampioenschap zijn ingesteld, dan zou zij zeker Zeeuws kampioene zijn geweest. En ze maakten er in Nisse inderdaad een feest van. De moeder werd door het voltallige dorpsbestuur bij haar woning opgehaald waarna een optocht door het dorp volgde. De secretaris kondigde, staande in de deuropening van het gemeentehuis, het besluit van het dorpsbestuur luidkeels af en riep alle toekomstige moeders op om het voorbeeld van Johanna Kalmijn te volgen onder dankzegging aan de Koning voor diens nobele actie. Bijna veertig jongelui deden mee aan de wedstrijd boogschieten. De kosten van het feest beliepen zo'n 180 gulden. Dat waren nog eens tijden! Het was overigens een juiste beslissing van de overheid om borstvoeding te propageren, al kwam er in de praktijk niet veel van terecht. Zeker de moeders van de arbeiders waren eigenlijk wel verplicht om mee te werken op het land om zo de inkomsten aan te vullen. Pasgeboren kinderen kregen daarom meestal al pap als voeding. Dat was een veel te zware voeding, die in belangrijke mate bijdroeg aan de kindersterfte.

1 reactie

Een prachtig verhaal over die "goeie ouwe" tijd. TOOS

Toos van Holstein

22 December 2015 om 17:23

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.