den archivaris

Welkom op mijn weblog

revolutie

0 reacties

Direct na de wapenstilstand in 1918 dwaalde een revolutionair elan door Europa, een jaar eerder in Rusland in gang gezet. Ook ons land ontkwam er niet aan, vooral door toedoen van de socialisten en nog meer links radicalen. Het liep allemaal met een sisser af. De in Nisse woonachtige A. van der Poest Clement, later burgemeester van die gemeente, maakte het allemaal mee en schreef het op.

" Donderdag 14 november - 9.00 uur. Regeeringstelegram ontvangen. Opkomst met spoed. Vrijwillige Landstorm Goes verzamelen. Ik Marinus Jansen en Cornelis J. Bos gewaarschuwd. Geen van beiden te huis. Ik mij dadelijk in militaire kleeding en wapening gestoken. Te Goes aangekomen bleek dat opgeroepen was voor de verwachten onlusten vanwege de eischen van socialisten zijde SDAP en SDP (Troelstra en Wijnkoop c.s.) in navolging der revolutie in Rusland. Verzameld in Korenbeurs en aldaar nadere orders afgewacht. In den loop  van den middag inkwartiering in orde gemaakt. Ik ingekwartierd bij P.I. Somer sigarenhandel Groote Markt. Ik daar middageten gebruikt. Tegen 5 uur n.m. bleek dat zooveel mogelijk vrijheid moest worden verleend, doch paraat blijven. Ik per fiets naar Nisse terug."

Van der Poest Clement woonde die avond een vergadering in Nisse bij voor een huldeblijk aan de burgemeester. Er werd een commissie ingesteld om een cadeau aan te kopen, maar hij stelde zich daarvoor niet beschikbaar, "als ieder oogenblik opgeroepen kunnende worden."

Op zondag 17 november noteerde hij: "heden en gisteren groot congres S.D.A.P. te Rotterdam. Op niets uitgeloopen."

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.