den archivaris

Welkom op mijn weblog

de tuinman

0 reacties

In 1699 vertrok Carolus Tuinman vanuit Goes, als predikant naar Middelburg. Zijn vroegere collega Smytegelt achterna. Niets bijzonders zult u zeggen. Hij staat nu bekend als een promotor van wat wij de Nadere Reformatie noemen. Niet alleen de kerk moest gereformeerd worden, ook de harten van de mensen. We maken even een stapje in de tijd. Aan het eind van de achttiende eeuw ontstonden oproeren in de vaderlandse kerk als gevolg van een nieuwe psalmberijming en toen in 1806 de Evangelische Gezangen werden ingevoerd, was de boot helemaal aan. Hoerenliederen werden ze genoemd. Een groot aantal mensen stapte de kerk uit, stichtten de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk. Daar werden geen gezangen gezongen en een groot aantal verkoos evenmin de psalmberijming van 1773 te zingen. Terug naar het fundament van de kerk: de besluiten van de synode van Dordrecht uit 1618/169 waar besloten was om de berijming van Datheen te zingen. Onze dominee Tuinman zou waarschijnlijk misprijzend hebben toegekeken. Alhoewel zo bevindelijk als mogelijk was, was hij bepaald geen tegenstander van vrome liederen. Hij schreef ze zelf. In 1699 publiceerde hij de bundel "Mengel-stoffe van veelerlei stichtelijke gezangen" uitgegeven bij boekverkoper Jakobus Boter in Middelburg. Hierbij de eerste twee coupletten van het aanvangsgezang:

't Is regt een 's Heeren TUINMAN die steeds wakker wel braakt, en saayd, wel plant en wied, en snoeyd. Soo natmaakt, dat daar Alles weeldig groeijd Door God, dien Opper-Land-Man van sijn Akker.

Dus brengt alles bij wat maar kan strekken tot voordeel, cieraad, Pronk van desen Hof waar heen de Bruijd, ontworsteld 't aardsche stof weet ter besoek haar Bruyd'gom op te wekken

De rest bespaar ik u. Ik vermoed dat de broeders en zusters uit de periode 1773 - 1836 deze dominee al hadden vergeten.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.