den archivaris

Welkom op mijn weblog

Baarlandse babbels

0 reacties

Zomaar, vanuit het niets, wat wetenswaardigheden van Baarland in de zuidoosthoek van de Zak van Zuid-Beveland.

1. Schandstenen boven de hoofdingang van de NH-Kerk. Deze stenen zijn hier na de herindeling van 1970 boven de hoofdingang van de kerk gebracht. Eigenlijk hebben ze met de kerk niets te maken. In vroeger tijden waren ze een instrument in de rechtspraak. Het college van schepenen strafte hiermee kwaadsprekende vrouwen. Ter afschrikking werden dergelijke dames op het schavot ten toongesteld, met de schandstenen om de nek. Iedereen die het zag, wist dan, dat de dame in kwestie aan kwaadsprekerij had gedaan. Het kwam ook voor, dat men met de stenen om de nek een rondje door het dorp moet lopen. In de volksmond worden ze wel de “kloten van de beer” genoemd. Baarland heeft een beer in het wapen.  2. Kasteel Hellenburg In de veertiende eeuw is het bekende en rijke adellijk geslacht Van Renesse begonnen met de bouw van het kasteel. Waarschijnlijk werd het kasteel bij een stormramp in 1477 grotendeels verwoest. De resten van het kasteel werden gebruikt als steengroeve. Het is niet ondenkbaar dat vele oude Baarlandse huisjes een fundering hebben van bouwstenen van het kasteel. De stormramp van 1953 was indirect de oorzaak van de herontdekking van het kasteel. Na de Ramp ging men over tot herverkaveling van het gebied, waardoor in 1958 de fundamenten kwamen bloot te liggen. Men richtte een stichting op, die zich ging belasten met de uitvoering van plannen om de fundamenten te conserveren. Op 21 juni 1977 was het zover. Sindsdien kan men de fundamenten bezichtigen. Baarland heeft nog een kasteel, Het Hof van Baarland, dat achter de kerk gelegen is. 3. Gedenksteen landing geallieerden Op 26 oktober 1944 landden in de vroege morgen de geallieerden op de zeedijk van Baarland, ongeveer 100 meter oostelijk van de St. Jacobspolderweg. Zij waren met tanks, die ook konden varen, de Westerschelde overgestoken vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Bij Baarland landden eenheden van de 52e Lowlanddivision. Vanuit Baarland en ook vanuit Hoedekenskerke, waar men ook aan land gegaan was, werd contact gemaakt met de geallieerde troepen, die inmiddels het Kanaal door Zuid-Beveland waren overgestoken, waarna het westelijk deel van Zuid-Beveland uiteindelijk op 30 oktober 1944 geheel bevrijd was van de Duitse overheersing. 4. Bakendorp Het dorpje Bakendorp stichtte men in de 13 eeuw. Het oorspronkelijke dorp werd door de stormvloed van 1530 geheel vernield. Na de herdijking verdween het na 1570 langzaamaan in de Westerschelde. De kerk werd in de 17e en 18e eeuw gesloopt. De toren verdween in 1850. Tijdens de herverkaveling zijn vrijwel alle overblijfselen van het oude Bakendorp in 1957 opgeruimd. Tot in de negentiende eeuw was er een overzetveer naar Zeeuwsch-Vlaanderen en tot 1953 was er een haventje voor het vervoer van landbouwproducten. 5. Gemeentehuis Vroeger vergaderde het gemeentebestuur in de parochieherberg De Swaene. In 1882 stelden burgemeester en wethouders voor om een woonhuis in het dorp aan te komen en dat te bestemmen tot gemeentehuis. De gemeenteraad voelde er niets voor, maar toen De Swaene afbrandde in dat jaar gingen de vroeder vaderen ermee akkoord, dat er een echt gemeentehuis zou worden gebouwd. Dat kwam vlak bij de kerk, op het zuidwestelijke deel van het kerkhof. Het gemeentehuisje bleef in gebruik tot in 1939. In 1937 was namelijk de Commissaris der Koningin in de gemeente op bezoek geweest, die na zijn bezoek een brief schreef, waarin hij meedeelde dat het gemeentehuis wel in heel erg slechte staat was en dat het tijd was om een nieuw te bouwen. Tot aan de herindeling in 1970 is het in gebruik geweest. In de gevel is een gedenksteen met de volgende tekst: De eerste steen is gelegd door J.C. Vogelaar – burgemeester – 2 juni 1939.  

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.