den archivaris

Welkom op mijn weblog

arme drenkeling

0 reacties
Op 3 december 1856 stelde de gemeenteraad de "Verordening nopens het redden van drenkelingen in de gemeente Hoedekenskerke" vast. Een mond vol voor een verordeninkje van vijf artikelen en in mijn verbouwereerdheid typte ik eerst "drinkelingen" in plaats van drenkelingen, want vroeger kwam het nogal eens voor, men raadplege de archieven, dat dronkaards de sloot insukkelden en verdronken. Vandaar misschien die verordening. Laten we die eens aan een beschouwing onderwerpen. Met artikel 1 kunnen we allen instemmen. Daar staat: "Die een drenkeling ontdekt, is verpligt de middelen tot redding die in zijn bereik zijn, aan te wenden." Wat moet je overigens doen, als je niet kunt zwemmen, is een vraag die niet beantwoord wordt, maar enfin, ook vandaag de dag ligt wettelijk vast, dat je iemand die in nood verkeert, bij voorbeeld bij een ongeval, niet in de steek mag  laten. Volgens de verordening die we hier behandelen, moest dat echter wel. Want in artikel 2 staat: "Hij is gehouden van zijne ontdekking zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan den burgemeester, de hulp in te roepen van een geneeskundige en zonder de tegenwoordigheid der policie af te wachten, te zorgen dat de drenkeling zoo spoedig mogelijk wordt opgenomen in eene herberg, zoo die in de nabijheid is en bij gebreke daarvan in eene bijzondere woning." Dit artikel is vragen om moeilijkheden bij het redden van drenkelingen. Heb je net iemand hulproepend in het water aangetroffen, ben je verplicht om naar de burgemeester te gaan en de hulp van de dokter in te roepen en dan tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de drenkeling in de dichtst bijzijnde gelegenheid met vergunning te brengen. Dat kan niet. Je kunt niet op drie plaatsen tegelijk zijn. En wat te doen wanneer de burgemeester er niet is en de dokter uit Baarland moet worden gehaald. Dat is ongerijmd en dan kun je ook nog wegens het niet naleven van de verordening volgens artikel 4 beboet worden met een bedrag van tien tot vijftien gulden, of een gevangenisstraf van drie dagen. Wat de verordening duidelijk maakt? De drenkeling overleeft het niet, als hij niet kan zwemmen.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.