den archivaris

Welkom op mijn weblog

Jan Rap, geen grap

0 reacties
Ene Jan Rap kwam uit Zierikzee!Iedereen kent vast wel de uitdrukking "Jan Rap en z'n maats." 't Is niet best wanneer je zo betiteld wordt. Boeventuig, dat op­groeit voor "galg en rad."  Onze taal staat trouwens bol van de uit­drukkingen, die met misdaad, rechtspraak en straf te maken hebben. Jan Rap heeft echt bestaan. Hij woonde in Zierikzee in de tweede helft van de achttiende eeuw. Maar of hij nu degene was, die zijn naam leende aan de nu nog bestaan­de uitdrukking, dat weten we helaas niet.             Op 4 mei 1778 was het voor Jan Machielse Rap, zoals hij voluit heette, eindelijk zover. Hij was vierender­tig jaar oud en afkom­stig uit Made in Noord-Bra­bant. Al bijna een jaar zat hij gevangen in het Gravensteen te Zierikzee. Op 19 mei 1777, 't was Pinksteren, had een ordi­naire caféruzie tot zijn gevangen­neming ge­leid. Laat in de avond hadden Arnold Bosscher en Cornelis van Opdorp woorden gekregen in herberg "Het Groene Woud", even buiten de stad. Flip Dito, de herber­gier, had onderschout Adriaan Corbeel om assistentie gevraagd. Deze was gekomen en probeerde op een vriendelijke manier een eind aan de ruzie te maken. Dat leek te gaan lukken, maar toen bemoeide Jan Rap er zich mee. Van het ene woord kwam het andere. Onder­schout Cor­beel greep Rap bij de arm, wierp hem op de grond en zette zijn rechterknie op Raps borst om hem in bedwang te houden. Stiekem trok Rap zijn mes en stak Corbeel in diens dij. Een diepe vleeswond van zo'n tien centimeter had drie uur later de dood van de politiedie­naar tot gevolg. Rap was opge­pakt en in de gevangenis gewor­pen. Burgemeester en schepe­nen veroordeelden hem ter dood. Hij moest aan de galg. Zijn li­chaam zou op het galgenveld worden opgehangen totdat het zou zijn verteerd. Het vonnis werd echter niet uitgevoerd. Op last van de Staten van Zee­land werd de straf omgezet in brandmer­king en verbanning voor een periode van dertig jaar uit Hol­land en Zeeland. Was hij nu maar weggeble­ven! Zo'n tien jaar later was hij gesigna­leerd eerst in Rot­terdam en daarna in Amsterdam, waar hij het pad van de misdaad was opgegaan. Niet voor lang, want hij was daar in de kraag gepakt en overge­bracht naar de gevangenis van Zierikzee, toen bleek dat hij daar zo'n tien jaar eerder een moord had ge­pleegd. Op 7 mei 1789 vonnisten burgemeester en schepenen opnieuw. Nu werd de doodstraf wel uitgevoerd. Op het voor het Gravensteen opge­richte schavot liet hij het leven. Zijn laatste levensavond kreeg hij zijn galgenmaal opgediend. Tegelijkertijd richtte men voor het Gravensteen het schavot op, waarop de galg werd geplaatst. De volgende morgen werd hij geboeid het schavot opgebracht, waar de beul hem wachtte. In bijzijn van het publiek kreeg hij de strop om de nek, waarna de verhoging waarop hij stond, werd weggehaald. Even later trad de dood in.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.