den archivaris

Welkom op mijn weblog

hel en verdoemenis, mits....

0 reacties
Pieter van Aerle uit Kessel in Brabant hield veel van Elisabeth van Aalst en zij van hem. We hebben het over het jaar 1735. Hoe beiden in Wemeldinge terecht waren gekomen, weten we niet, maar ze leken een beetje op Jozef en Maria. Elisabeth was zwanger geraakt en wilde met hem trouwen. En hij met haar. Op 23 december van dat jaar kwamen ze bij de dominee terecht, die van kleur verschoot toen hij hoorde dat de aanstaande bruidegom katholiek was en het bruidje protestant. Hij riep in bijzijn van de beide jonge mensen onmiddellijk de kerkenraad in speciale vergadering bijeen, want over deze zaak moest eerst worden overlegd, voordat er een beslissing kwam. Dat ze moesten trouwen, alla, dat kwam veel vaker voor en na schuldbelijdenis wegens het voortijdig beklimmen van het echtelijk bed kon er altijd getrouwd worden, of bruid en bruidegom het meenden of niet van dat schuld belijden. Maar een katholiek zomaar met een protestantse laten trouwen? Twee geloven op een kussen, daar sliep de duivel tussen. In de vergadering repte de dominee van "kwade gevolgen en allergevaarlijkste verleidingen".  Het zou zomaar kunnen, mits God dat niet zou verhoeden, dat de kinderen katholiek gedoopt zouden worden. de bruidegom moest op zeven vragen met ja antwoorden. Was het Woord Gods niet het enige middel tot geloaf en zaligheid? Stond het katholicisme niet bol van bijgeloof? Dat waren de twee meest serieuze vragen. Als laatste kwam naar voren: was hij bereid zijn kinderen protestants te laten dorpen en zelf protestant te worden. Pieter wilde trouwen met zijn bruid, van wie hij zielsveel hield en beantwoordde alle vragen met "Ja." Hij ondertekende zelfs de antwoorden in het notulenboek met zijn handtekening. Niets stond toen een christelijk, lees protestants huwelijk meer in de weg. Hopenlijk leefden bruid en bruidegom nog lang en gelukkig, maar zoiets komt in notulen niet voor.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.