den archivaris

Welkom op mijn weblog

een zootje

0 reacties
Eind 1764 moest het stadsbestuur van Goes tot de conclusie komen, dat het een zootje was in het Manhuis aan de Zusterstraat. Dat gebouw was in 1655 in gebruik genomen als gemeentelijk bejaardentehuis, maar in de achttiende eeuw was het in particuliere handen gekomen, omdat het voor de stad niet meer te exploiteren was. Ook toen werden overheidsinstanties overgeheveld naar de particuliere sector omdat de marktwerking tot lagere prijzen zou leiden. In de achttiende eeuw werkte dat evenmin als in onze tijd. In het gebouw verbleven mensen van het laagste allooi. Het was er vies, want geen geld voor schoonhouden. Ongedierte had vrij spel. Diefstal, seksueel misbruik, en verder alles wat God verbood, vond plaats. Het was een gebouw geworden dat in de stad volkomen misplaatst was en eigenlijk maar afgebroken moest worden. De Zusterstraat voor het tehuis was verworden van toegang tot de stad tot asociale buurt. In het tehuis verbleef iedereen die dat maar wilde. Vreemdelingen zonder vergunning, mensen die uit hun gewone huis waren gezet, misdadigers en hoeren. De eigenaren kregen voor de laatste maal de opdracht om iedereen die er niet hoorde te verwijderen. Kamertjes moesten worden schoongemaakt, geschilderd en behangen. Iedereen die er niet hoorde, moest binnen veertien de stad hebben verlaten. Nieuwe passanten mochten alleen worden opgenomen, wanneer ze daarvoor toestemming kregen van het stadsbestuur. Of het veel geholpen heeft? We weten het niet. Eind achttiende eeuw kwam het weer in het bezit van de stad. Tot ver in de twintigste eeuw hebben er allelei mensen gewoond in de kamertjes. Meerdere malen was er sprake van eenzelfde verloedering als hiervoor geschetst. Nu worden er al jaren onderwijsinstellingen huisvesting geboden en heeft het een bestemming die klinkt als een klop. Boven de ingang nog steeds de beelden van twee ouden van dagen, die vanaf 1655 daar onderdak hebben gevonden.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.