den archivaris

Welkom op mijn weblog

ze dekten elkaar

1 reactie
Op 25 februari 1800 kwam Lena Geelhoed, de vrouw van Aart van der Maas, als het ware met bolle zeilen bij de Kortgeense secretaris Abraham Vader om haar beklag te doen over Adriaan Noordhoek, de politieagent van Wissenkerke. Van der Maas boerde op een grote boerderij in de Wissenkerkepolder. Na wat heen en weer gepraat vroeg de agent aan de vrouw: "Waarom is je man toch in Kortgene gaan wonen?" De vrouw gaf ten antwoord: "dat zullen zijn zaken wezen, ik kan daar niet van doen."  Maar de agent ging verder. Was het niet, omdat de boeten voor het verwekken van een kind bij een ongehuwde vrouw in Kortgene lager waren dan in Wissenkerke en had Van der Maas niet zijn dienstbode bezwangerd? De boerin antwoordde daarvan niets te weten. Haar man had daarover nooit met haar gesproken en had haar al een paar keer gevraagd om ook in Kortgene te komen wonen. Dat had ze nog niet gedaan omdat de pachttermijn van de boerderij nog niet was verstreken. Ze was behoorlijk van streek over de verklaring van de politieman en eiste van het gerecht van Kortgene, dat deze ter verantwoording werd geroepen, want dat gerucht kon niet waar zijn. Maar een dag later vervoegde Catharina Bouwman zich bij de baljuw. Zij verklaarde dat ze aanwezig was geweest bij de bevalling van Johanna Liefbroer, de minderjarige dochter van Pieter Liefbroer. Johanna verklaarde, zoals dat toen moest, in barensnood dat Aart van der Maas de vader van haar kind was. Ze was met geen andere man naar bed geweest. En Van der Maas? Die had het als grote boer goed gezien? Hij kwam er gewoon mee weg. De upperten van Kortgene dekte bij dergelijke gevallen ook elkaar.

1 reactie

Allemaal mantelzorg, de Mantel der Liefde in dit geval. Er werd heel wat afgedekt onder deze mantel.
Er is niets nieuws onder de zon, en de media van nu zouden smullen van alle misstappen die deze 'rieke boeren', de upperten zoals jij ze noemt, in de Zeeuwse klei gezet hebben.

groeten, 

Jopie Meerman

23 November 2011 om 10:05

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.