den archivaris

Welkom op mijn weblog

die tanneken toch

0 reacties
Op 20 september 1665 kwam de kerkenraad van Schore en Vlake bijeen om de stand des geestelijken levens in beide dorpjes te bespreken. Daar woonden in hoofdzaak brave mensen, die tot de Nederduits Gereformeerde Kerk behoorden. Maar Tanneken Adriaens moest nodig eens besproken worden. Deze vrouw ontzag zich niet om op de Dag des Heeren, de rustdag, drinkgelagen te organiseren, waarbij gekaatst en gekegeld werd, zeer tot ontstichting niet alleen van de kerkenraad maar ook van het goedwillende deel der bevolking. Nog veel erger was haar geringe bezoek aan de kerkdiensten op de zondag en door de week. Wat dat betreft deed Kortjakje het in het bekende liedje beter, die was in de week ziek, maar ging op zondag naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Tanneken niet, die bleef op zondag liever thuis en verzuimde ook om aan het Avondmaal deel te nemen. De dominee en een ouderling kregen de opdracht om haar op te zoeken, te vermanen en te bekeren, want ook was het nog eens zo, dat de ambachtsheren het kaatsspel nadrukkelijk verboden hadden. Predikant en ouderling op weg naar Tanneken. Toen ze daar aankwamen was de echtgenoot van de vrouw druk bezig met het kaatsspel, in aanwezigheid van Tanneken en nog een groep mannen. Toen de vrouw de kerkelijke afvaardiging in de gaten kreeg, begon ze hartelijk te lachen. De beide mannen eisten van haar dat ze zou ophouden met lachen en het kaatsen zou stoppen, maar Tanneken en met haar een aantal "papisten" begon alleen maar harder te lachen. Onverrichterzake gingen dominee en ouderling weer weg. In de volgende vergadering werd Tanneken ontboden. Ze kwam en op de vraag waarom ze zich niet meer in de kerk liet zien, antwoordde ze, dat de dominee haar nimmer had gegroet, wanneer ze elkaar tegen kwamen. Bij wjze van straf werd ze afgehouden van het Avondmaal, maar of ze zich daarover nu druk gemaakt heeft, vermeldt de historie niet. Zo zie je maar weer eens, het bekeren van heidenen is een christelijk werk, het bekeren van christenen een heidens werk.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.