den archivaris

Welkom op mijn weblog

agitatie in Wemeldinge

0 reacties
Een markante persoonlijkheid die een belangrijke rol speelde in de Wemeldingse politiek van de jaren vijftig en zestig - Wemeldinge was toen nog een zelfstandige gemeente - was ongetwijfeld A.P. Schouwenaar. In 1946 lid geworden van de PvdA deed hij twaalf jaar later zijn intrede in de gemeenteraad. Over de toenmalige burgemeester Van Sas was hij allesbehal­ve tevreden. In zijn ogen stond deze meer naast dan tussen de burgers en ging bovendien te vaak op de solotoer wat op gespannen voet stond met de democratie. De overige raadsleden maakten daar geen probleem van, Schouwenaar echter wel. Het was dan ook logisch dat hij meer dan eens in aanvaring kwam met Van Sas. In september 1961 sprak Schouwenaar er schande van dat de begroting van het Burgerlijk Armbestuur voor het jaar 1960 veel te laat was ingediend. Van Sas verdedigde zich door er op te wijzen dat de raad verantwoorde­lijk was voor de begroting. Had de raad immers niet de secretaris-penningmeester benoemd?Schouwenaar was verontwaardigd en sprak tot de burgemeester: "Wees nu eens geen Pilatus-figuur, maar durf zelf de verantwoordelijkheid als een kerel te dragen." Toen Van Sas hierop antwoordde met: "Ik vraag me af of de heer Schouwenaar wel een kerel is", daagde Schouwenaar hem uit "even mee naar beneden te gaan opdat ik dat kon bewijzen." Een voorstel waar de burgemeester maar niet op inging.In 1962 - Schouwenaar was inmiddels wethouder - stonden hij en Van Sas opnieuw als kemphanen tegenover elkaar. Strijdpunt was deze keer het tijdstip van de collegevergaderingen. Terwijl de burgemeester 's middags wilde vergaderen, gaf Schouwenaar in verband met het feit dat hij als vertegenwoordiger overdag geen tijd had, de voorkeur aan vergaderingen in de avonduren. Daar Veerhoek, de andere wethouder, de zijde van Schouwenaar koos, moest Van Sas toegeven. Dat dit niet van harte ging, moge blijken uit de woorden die de burgemeester Schouwenaar naar het hoofd slingerde: "huichelaar, bedrieger, ik meen dit ten volle, U de centen opstrijken (f 1260,-) en wij onze vrije tijd er aan geven, ik begrijp dat Veerhoek erin meegaat, herrieschopper, onrustverwek­ker, grof, grof schandaal, dat noemt zich democratisch."Uiteindelijk werd een compromis bedacht. De vergaderingen zouden voortaan in de late namiddag plaatshebben. Een kleine pleister op een diepe wonde. De verhoudingen waren dusdanig verstoord, dat de sfeer tijdens de vergaderingen altijd wat gespannen bleef. Of, om met Schouwenaar te spreken: "de tijd heelde wel de wonden, maar de littekens bleven."

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.