den archivaris

Welkom op mijn weblog

impertinent

0 reacties

Op 3 april 1744 beklaagde dominee Crane te Biezelinge zich bij de kerkenraad over het gedrag van Maarten Vereeke, de plaatselijke kleermaker. Die had zich op impertinente en uitermate boodaardige wijze tegenover de predikant uitgelaten. Toen de dominee namelijk binnenkwam bij de kleermaker was deze uitermate boos geworden toen De Crane hem had gevraagd waarom Maarten de laatste keer niet was genaderd tot het Heilig Avondmaal. Het antwoord was geweest: als ik wel was gegaan, zou je me dan tegengehouden hebben? Daarop sprak de predikant: ja. Je ongodsdienstigheid is stuitend. Dat kon de kleermaker weinig schelen, was het antwoord. Kerken genoeg in de buurt om naar toe te gaan. De predikant voegde er aan toe, dat Maarten moest ophouden met het gedurig lachen en ginnegappen tijdens de godsdienstoefeningen. Antwoord van de kleermaker: de predikant moest eens ophouden met het van de kansel vertellen van alle bagatellen en roddels die hem ter ore kwamen. De Crane hechtte er juist aan dat soort kleinigheden wel te vertellen en zo te bestraffen. Zo raakten de gemeenteelden beschaamd. Hij deed dat uit liefde voor het eeuwig welzijn van de gemeenteleden. Wel, wel, wel, spotte Maarten, ik wist niet dat u zoveel van me hield. Kwaad liep de dominee weg. Maarten sprak vol boosheid: Gij zijt niet waardig dat ik mijn mond voor u open doe, waarop De Crane antwoordde: ben ik u niet waerdig dat gij de mond voor mij open doet, gij zijt mij nog minder waardiger, mijn lippen voor u langer te roeren, maar ik zal u vinden. Dat werd natuurlijk censuur voor Maarten. Maar of die er zich veel van aantrok? Misschien niet, want Maarten komt nog een keer in de notulen voor zonder dat hij schuld belijdt. Maar verder zien we hem niet meer in de archiefstukken.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.