den archivaris

Welkom op mijn weblog

De waarheid over een voormalig eiland

0 reacties
Achteloos rijd u, vanzelfsprekend te hard, geef dat maar toe, na het betalen van tol naar de Westerscheldetunnel toe, want pas vlakbij de tunnel gaat de trajectcontrole werken. U rijdt over een gerieflijke vierbaansweg, maar eigenlijk rijd u over een stukje geschiedenis van eeuwen terug. Van oudsher is de gemeente Borssele een eiland, dat bij de stormvloeden van 1530 en 1532 teloor ging. Hoe het er vroeger heeft uitgezien, weten we natuurlijk niet. Gelet op vondsten gedaan bij het graven van de Westerscheldetunnel kunnen we aannemen dat er sporen van Romeinse bewoning zijn geweest in de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling, maar algemeen wordt aangenomen dat het eiand in de negende eeuw woest en ledig was. Op 18 januari 976 bevestigde keizer Otto II de St. Baafsabdij in Gent in het bezit van goederen die haar afhandig waren gemaakt. Daarin werd Borsele eveneens genoemd.Uit een rentmeestersrekening van 1331-1333 kunnen we opmaken dat het eiland was opgedeeld in vijf ambachten, te weten: Monster, Tevic, Oostkerke met Wolfertsdorp, Westkerke en St. Katharinakerke. .Monster was de oudste en belangrijkste plaats op het westelijk deel van het eiland en was waarschijnlijk in het bezit van een kerk. Deze kerk was een dochter van de West-Monster in Middelburg. Vlakbij het dorp lag het kasteel Troye, stamslot van de heren Van Borsele. In het hiervoor genoemde jaar was het ambacht in leen gegeven aan Jan van Beaumont, niet onbekend in onze contreien. Thevic was het meest noordelijke dorp op het eiland en lag op de grens van de in 1616 herbedijkte Borsselsepolder en de West-Kraayert. Deze ambachtsheerlijkheid was in 1301 eigendom van Florens van Borsselen. Maar net als zijn familie koos hij in de twisten tussen de graven van Vlaanderen en Holland de voor hem verkeerde partij, nl. Vlaanderen en zo kwam ook dit ambacht in handen van Jan van Beaumont, qua lantjekap een onbetwiste wereldkampioen. Het verhaal dat Florens’ keuze was ingegeven met het oog op de kwaliteit van het Belgische bier, verwijzen wij naar het rijk der fabelen. De kerk van Thevic telde twee altaren gewijd aan de Moeder Gods en aan Johannes de Doper. Sint Catharinakerk was gelegen ten zuidwesten van Monster. In 1308 was deze ambachtsheerlijkheid nog eigendom van heer Wolferd van Borsele, maar die had er toen maar weinig plezier van, omdat hij al in 1299 was vermoord. Overigens viste Jan van Beaumont hier eens achter het net. Hij verloor het spelletje landje kap en sprak toen IK, GVD, wat betekende Ik Geef Vele Duiten voor dit dorpje. Over de andere kernen van het voormalige eiland een andere keer.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.