den archivaris

Welkom op mijn weblog

onse lieve heer op solder

0 reacties
In 1578 ging Goes over naar de Prins van Oranje. Alhoewel in het verdrag dat het stadsbestuur met de prins sloot was bepaald, dat de rooms-katholieken ongestoord hun godsdienst konden uitoefenen, was de praktijk natuurlijk al snel anders. De katholieken moesten de schuilkerk in. Toch bleef er in de 17e en 18e eeuw een belangrijke katholieke minderheid in de stad bestaan die door een eigen pastooor werd bediend. Met enige regelmaat drongen de predikanten er bij het stadsbestuur op aan om de katholieken in toom te houden, maar de stadsbestuurders waren doorgaans liberaler dan de predikanten. Deze, vier in getal, steigerden in 1698, want toen bleek dat de katholieken tegenover de Grote Kerk een woonhuis hadden omgebouwd tot een eigen kerkgebouw, een onze lieve heer op zolder. Dat noemden de predikanten een buitensporige ongehoorzaamheid aan het burgerlijk bestuur. Dat was een grote ergernis voor iedereen die protestants was. Dat gaf geen pas. De werkzaamheden aan de katholieke kerk moesten onverwijld worden stopgezet. Er mochten bovendien geen missen in de kerk worden gevierd, De praktijk in Goes was geheel anders. Alhoewel er stadsbestuurders in de kerkenraad zitting hadden, werd de dominee's soep nooit zo heet gegeten als die was opgediend. De baljuw liet zich wat zeeuwse rijksdaalders in de hand stoppen, waarna de man op gemoedelijke wijze tegen de pastoor mopperde dat die de misviering weer wat op meer besmuikte wijze moest moest vieren en vervolgens dronken blajuw en pastoor nog een pint en gingen over tot de normale dagelijkse gang van zaken. In 1806 kregen de katholieken de Kleine Kerk in Goes en konden ze op openlijke wijze de mis vieren. In 1815 bouwden ze tegenover de Grote Kerk een katholieke waterstaatskerk, die in 1905 werd afgebroken toen er een nieuwe katholieke kerk tegenover de Grote Kerk was gebouwd. In de gevel van die thans nog bestaande kerk beitelden ze de Latiinse tekst: hic est domus dei et porta coeli. Een fraaie vorm van katholieke emancipatie. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel. Daar konden de hervormden aan de overkant het mee doen.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.