den archivaris

Welkom op mijn weblog

dansdrift

0 reacties
Op de middelbare school die ik bezocht konden de leerlingen uit de eerste en tweede klas op dansles. Die lessen werden in het overblijflokaal gegeven op dinsdagmiddag na schooltijd. Verzorgd door de plaatselijke dansschool. Doorgaans zo'n vijftig jongens en meisjes namen er aan deel. Zwetende pubertjes van wie de hormonen driftig in de war kwamen op de tonen van dansmuziek en de woorden van de danslerares, die de foxtrot begeleidde met de woorden: stap, sluit, sij, na de saal, stap, sluit, sij, na de muur. De dame kon haar Westfries accent niet echt verbloemen. Enigszins houterig en slepend deden de kinderen slaafs wat ze zei. Ach, de Tweede Wereldoorlog was al lang achter de rug en iedereen had al vergeten hoe regering, kerken en andere maatschappelijke instellingen in 1945 en 1946 tekeer waren gegaan tegen dansfestijnen. Zelfs op het kalme rustige Noord-Beveland, waar een van de Hervormde predikanten in het Hervormd Kerkblad in niet mis te verstane bewoordingen de driften van de mens hekelde. Hieronder volgen een paar stukjes. Prachtige taal die er niet om liegt. Wij zeiden zooeven de mensch is een fatsoenlijk dier, maar achter het woord fatsoenlijk kunnen wij wel een vraagteken zetten, want wat de oorlog aan uitleving van haat en wraakinstincten te zien heeft gegeven en wat er is gevochten is uit het instinct van zelfbehoud om maar niet te uitvoerig te worden en wat er beestachtig geleefd is tussen soldaten en meisjes en vrouwen van alle landen waar zij verschenen en later meer in het openbaar der verborgenheid met de vrienden, dat heeft ons er steeds meer de ogen voor geopend dat de mensch, losgeslagen van de heilige normen Gods en gebroken hebbend met alle regelen van fatsoen en begrippen van zedelijkheid, gedaald is beneden het dierlijke. (....) In dit verband waag ik het om van de dansdrift te spreken. Vele menschen die er vroeger niet over dachten om dansles te nemen en om naar een bal te gaan, schijnen nu, door een ongekende macht gestuwd zich over te geven aan de dansdrift. Jongens en meisjes, die vroeger op Catechisatie kwamen, gaan nu niet naar de catechisatie, want zij moeten dansen. De predikant deed vervolgens een oproep aan de lezers om naar het Woord te leven en driften te beteugelen. We schrijven 17 januari 1946.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.