den archivaris

Welkom op mijn weblog

berouwvolle zondaar

1 reactie
Hij moest wel, de kerkenraad van Biezelinge in 1744. Diaken Jacob Meerman was in opspraak geraakt wegens herhaalde en vooral stevige dronkenschap. Het gebeurde dat hij 's zondagmorgens de kater meenam naar de kerk. Vooral de oude vrouwtjes, die die Heer kwamen loven, zagen het met afschuw aan. Binnen de kerkenraad vond men het tijd worden om maatregelen te nemen. Eenpasrig besloot men Meerman voorlopig van zijn taak te ontheffen. Bovendien mocht hij niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Op 21 augustus van dat jaar stond er een berouwvolle zondaar voor de kerkenraad. Meerman had de predikant te kennen gegeven een gesprek met zijn ambtsbroeders op prijs te stellen. Hij wilde berouw en leedwezen betuigen over zijn regelmatige dronkenschap en beloven zich voortaan beter te zullen gedragen. Kon men hem van de censuur ontheffen en hem zijn kerkelijke taak weer laten waarnemen? Als hij in zijn oude fout zou vervallen ( 't welke God verhoede, schreef de dominee op vrome wijze in het notulenboek) dan zou hij geen zwarigheid maken wanneer de kerkenraad hem het diakenambt ontnam. De broeders ouderlingen vonden het goed, dat hij zijn taak weer opvatte, maar opheffing van de censuur was voorlopig nog een brug te ver. Op 25 september 1744 concludeerde de kerkenraad dat Meerman in de afgelopen maand toch nog wat beschonken was geweest, maar niet van dien aard, dat hij van het Avondmaal werd afgehouden. Het werd aan zijn eigen geweten overgelaten. Maar ach, eind oktober kwam de "grove en hooggaende" dronkenschap van de diaken weer aan de orde. Zijn diakenambt nam hij nauwelijks waar. Daarom besloot de kerkenraad hem uit zijn kerkelijk ambt te ontzetten, ongetwijfeld tot vreugde van de overige drinkebroers uit het dorp. Want drankmisbruik was uitgegroeid tot een plaag.  

1 reactie

't Is geen familie hoor !
Jopie Meerman

30 May 2011 om 12:14

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.