den archivaris

Welkom op mijn weblog

briefkunst uit de achttiende eeuw

0 reacties

Begin mei 1748 brandde in Schore de smidse van Jan Baveco midden in de nacht af. Hij en zijn gezin konden zich met moeite redden. Toen de volgende ochtend alles was afgebrand, stond hij daar, voorlopig brodeloos. Wat te doen? De zaak weer opbouwen natuurlijk, maar dat ging zomaar niet. Aan de ambachtsvrouw van Schore richtte hij een brief aan de ambachtsvrouwe van het dorp. Een staaltje schrijfkunst dat er wezen mag en waarbij de dorpssecretaris hem ongetwijfeld de hulp heeft geboden. Ik geef hieronder enkele frasen van de brief letterlijk weer in de hoop dat u het allemaal kunt volgen, want het is heel anders dan we vandaag gewend zijn.

Ik ondergeschreven Uedlen inwoonder op Schoore over enige dagen het smertelijk ongelukt hebbende moeten ondergaan, dat in 't midden van den nagt niet zonder levensgevaar mijn ondergeschreven huis, schuur en smitse met al deszelfs gereedschapen inmeuble goederen etc. door den onuitblusschende brand en vuurvlammen is verteerd, waarmede arm, naakt en beroit met vrouw en kinderen totaliter ben geruineerd geworden in die ellende en rampspoeden mij bevonden hebbende sonder enig middel te konnen uitdenken om weder uit mijn vervallen en radelosen jammerstant gered te werden, evenwel door aangewende ijteratieve moeijtens en smeekingen een middel door behulp van ware vrienden ge-effectueerd met welk soulaas een aan gepresenteerde  ter benodigde gelden eindeling tev rade geworden om opnieu een huis, schuur en smitze naar mijn vermogen te laten opbouwen.

Hij vroeg dus aan de ambachtsvrouw om vergunning een nieuwe woning, schuur en smidse te mogen bouwen en voegde er een bladzijde later nog het verzoek aan toe, om als enige het smidsvak in Schore te mogen uitoefenen. Om zijn inkomen wat te kunnen vergroten wilde hij van zijn woning tevens kroeg maken.  

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.