den archivaris

Welkom op mijn weblog

brandbestrijding vroeger en nu

0 reacties
Gisteren brand in een boerenschuur in Groede. Nadat de melding aan de brandweer was doorgegeven, kwam op efficiente wijze vrijwel de gehele Zeeuws-Vlaamse brandweer het vuur bestrijden. Brandweermannen gealarmeerd, bluswagens bezet en met loeiende sirenes er naar toe. Vroeger ging dat heel anders. Van een beroepsbrandweer was geen sprake. Toch was er wel organisatie en werd jaarlijks de brandspuit een keer beproefd. Toen op 14 september 1863 er brand uitbrak op de hoeve van Abraham Markusse in Kats, kwam er ook een organisatie op gang, maar op een heel andere manier. Pieter Eversdijk, de opperbrandmeester van het dorp, kreeg de melding door van zijn onderbrandmeester Paulus Braamse. Eversdijk spelde de tekenen van zijn waardigheid op de borst, nam de nodige papieren mee, vermoedelijk om aantekeningen te kunnen maken en liet de kerkklok luiden. Hij spoedde zich naar de plaats des onheils terwijl de onderbrandmeester voor het vervoer van de blusapparatuur zorgde, met paarden voor de brandspuit. Het was een grote brand, vandaar dat onmiddellijk de hulp van de brandweer in Colijnsplaat werd ingeroepen. Maar dat betekende een man op een paard naar het nabijgelegen dorp, altijd nog op enige kilometers afstand en dat was iets waarmee de vlammen geen rekening plachten te houden. De opperbrandmeester van Colijnsplaat, Westfaal Quadekker was echter al gealarmeerd en had door middel van klokgelui de brandweer laten waarschuwen. Helaas misten de boodschapper en de brandweer van Kusplaete elkaar en zo kwam Westfaal eerst bij de verkeerde boerderij terecht. Aan het redden van de schuur viel niet meer te denken. Beide bluscorpsen beperkten zich daarrom tot het nathouden van de aanpalende woning en het uit elkaar trekken van de hooiklamp, die ook een prooi van de vlammen dreigde te worden. Tegen zes uur die middag was men de brand meester. Colijnsplaat had geringe schade aan de blusmiddelen. Bij twee leren brandemmers waren de oren gebroken. De spuiten hadden naar behoren gewerkt, op mankracht. Het bluspersoneel kwam zeer vermoeid thuis. Een schriftelijke dankbetuiging van het gemeentebestuur was hun deel.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.