den archivaris

Welkom op mijn weblog

landing van de Engelsen in 1809

0 reacties
In 1809 was Zeeland een tijdlang frontgebied in een oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Dat leidde onder meer tot een beschieting van Vlissingen vanuit zee door Engelse oorlogsbodems. Het dorp Borssele werd toen ook getracteerd op bommen. De Engelsen landden bovendien tussen Kattendijke en Wemeldinge. Dat gebeurde op 2 augustus van dat jaar. De Wemeldingse predikant maakte er in een notulenboek aantekening van. Hij schreef: De Engelschen zijn den 2 augustus 1809 hier geland, hetwelk van dat gevolg is geweest dat reeds in september 1809 na het vertrek der Engelschen de Hollanders het land van zuid-beveland hebben ingenomen. hier op is een zware inkwartieringen door het gansche Land geduurende den winter van 1809 en 1810 gevolgd. Het ging volgens de dominee om duizenden soldaten op het gehele eiland. Het kerkgebouw van Wemeldinge werd in gebruik genomen als magazijn voor de troepen. Dat leidde er niet alleen toe, dat de catechisaties moesten worden opgeschort, maar ook de kerkdiensten werden niet meer gehouden. Pas op 11 maart 1810 was het weer mogelijk om een dienst te houden. Consistorie en koor van de kerk bleven voor de soldaten in gebruik. Pas op 11 juli 1810 bleek het mogelijk om weer eens een kerkenraadsvergadering te houden. En de Engelsen? Die waren in 1809 al weer snel verdwenen, zeker toen ze als ratten stierven aan de Zeeuwse koorts of te wel malaria.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.