den archivaris

Welkom op mijn weblog

hoera! kermis

0 reacties

Het was een uiterst serieuze brief, die zo'n 60 Bressiaanders bij de burgemeester inleverden op 20 maart 1902. Zo'n serieuze brief begin je natuurlijk met de nodige ernst en met gevlei. Een aaitje over de burgemeestersbol zo gezegd. Zij hadden de eer zich tot de edelachtbare te wenden met een dringend en ernstig verzoek. Ze vervolgden met U de verzekering gevende dat zij met dit verzoek tot U komen uit oprechte belangstelling voor de gemeente, houden zij zich overtuigd dat Gij hen uw welwillend het oor zult lenen. En toen werd het tijd om de werkelijke beweegreden te vermelden. Het zou de burgervader niet onbekend zijn dat de kermis telkenjare oorzaak was van veel ellende. Die leidde maar tot dronkenschap en ontucht, tot verwoesting van velerlei goede zeden en tot bederving van karakters. Op die wijze werd schande gebracht over velerlei gezinnen. Het zedelijk nadeel ervan was veel groter dan het stoffelijk gewin voor enkelen.  Afschaffing van de kermis en verkorting van het sluitingsuur der cafe's verdiende verre de voorkeur. De briefschrijvers wilden de inwoners hun pretje niet ontnemen maar van rein genot was in kroegen en danstenten geen sprake. Iedere weldenkende moest als het ware vanzelfsprekend tot de conclusie komen dat de kermis een groot kwaad in de maatschappij betekende, dat met kracht moest worden uitgeroeid. De burgemeester werd nog maar eens duidelijk op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Afschaffen die boel! De man overwoog dat talloze inwoners veel plezier aan het volksvermaak beleefden en dat eenmaal per jaar maar eens in geval van baldadigheid de andere kant moest worden opgekeken. De misbruikers van drank verdwenen toch wel ter ontnuchtering in het cachot.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.