den archivaris

Welkom op mijn weblog

niet kerks

1 reactie
Jan Verlaege, herbergier in Kortgene, was beslist niet kerks. Je hoort zo nu en dan nog wel eens dat in de zeventiende en achttiende eeuw alle mensen elke zondag braaf naar de kerk gingen, maar het gedrag van Jan geeft maar weer eens aan, dat dat helemaal niet het geval was. Niet voor niets foeterden de predikanten, die graag de kerk vol wilden hebben met het oog op het zieleheil van hun parochianen, veelvuldig op het in hun ogen veel te lakse burgerlijke bestuur, dat meestal geen boodschap had aan de wens van de predikanten. Voor de vorm pakten ze zo nu en dan een zondagse zondaar op. Jan Verlaege had het evenwel in 1725 te bont gemaakt, maar weer hadden de stadsbestuurders weinig problemen met het gemis aan kerkgang. Veel erger vonden ze het dat Jan op 1 januari - toen was het 's morgens gewoon kerk - van dat jaar een volslagen dronkaard in zijn kroeg had binnengelaten, die behoorlijk had laten zuipen en vervolgens bijkans in elkaar geramd omdat de man er niet meer uit kon of uit wou. Het proces-verbaal zegt het keurig: dat de gedaagde houdende een kroegje off herbergh sijn gewoonte van tijd tot tijd maer omme op sondaegen en hooge dagen onder de predikantien drinkghelagen op te setten, kaert spelen en andere onbehoorlijckheden in sijn huijs te laeten doen, selfs ook niet ontsien heeft van op den 1e januari 1725 als eenen Jaspers, dronken ende beschonken in sijn huijs was gekoomen in plaets van hem heen te senden selffs met hem over het drinken woorden te maeken en met hem in sijn eijge huijs te vegten en te worstelen. De baljuw vond dat het voorlopig maar eens afgelopen moest zijn en strafte de man met een hoge boete, ongewtijfeld tot voldoening van de plaatselijke predikant.

1 reactie

Hosternokke, dronken ende beschonken, da's nie niks !

Groet,

Jopie Meerman

13 July 2010 om 21:12

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.