den archivaris

Welkom op mijn weblog

belachelijk

0 reacties
Midden 1776 werd het dorp Wissenkerke opgeschrikt door het overlijden van de ambachtsheer Jacob Nebbens. Een man met verschrikkelijk veel geld. Hij was niet alleen ambachtsheer, maar ook nog rentmeester van de domeinen van de Prins van Oranje, want eigenlijk had die de meeste Noord-Bevelandse grond in bezit. Of nu alle inwoners, en dan vooral de arme sloebers, de landarbeiders tranen met tuiten hebben gehuild, is twijfelachtig, maar in de kerk werd de man herdacht. Hij woonde een deel van het jaar op de boerderij "Sorgwijk". die lang geleden al is gesloopt. In de kerk van Wissenkerke werd hij door dominee Kuiperi plechtig herdacht. De man preekte over het woord uit het boek Prediker, dat de dag van overlijden beter was dan de dag der geboorte en besloot de preek met een zelfgemaakt gedicht, dat een naamvers op de overledene was. Het luidde als volgt: Is Jacob vlugge ziel van 't veege lijf gescheiden/Ai mij hoe treft Gods hand/Kzie Nebbens zaalgen geest door d´engelenstoet geleiden/Op Nebo´s heerlijk land/Buyg dan uw weenziek hart / hoe zeer we hem bescheiden/Nu ´t lichaam rust in ´t zand/En zijn verheven ziel bij Godt die haar zal leiden/By dien volmaakten stand/By Jese haarer Heer, daar zy in feestgewaad/En vrolijk is en blijft, en zingend op de maat/ Niet dan wat heerlijk is, geniet in ´t zalig leeven/So heeft deez christen reets, war na wy blyven streeven. De eerste letters van elke zin vormen de naam van Nebbens. Ze zijn niet allemaal in ´t zwart weergegeven, maar dat ligt aan de computer. En verder moet u maar bedenken, dat de predikanten in die tijd konden worden gemaakt en gebroken door de ambachtsheren, omdat die laatsten doorgaans een beslissende stem hadden in de benoeming van en ontslag aan predikheren.  

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.