den archivaris

Welkom op mijn weblog

vreemdelingenbeleid 1849

0 reacties
In 1849 kwamen veelvuldig verzoeken van Belgen bij de provinciale en gemeentelijke overheid aan de orde om zich vooral in Zeeuws-Vlaanderen te mogen vestigen. Naar het hoe en waarom is het gissen. Misschien ging het in onze contreien na de mislukte aardappeloogsten van 1845 en 1846 inmiddels wat beter dan in Belgie. Maar de staatsraad-goeverneur, zoals de commissaris der koningin toen nog heette, voelde er niets voor en gaf zijn bevindingen door aan de landsregering. Of de gemeentebesturen in Zeeuws-Vlaanderen er maar even rekening mee wilden houden. Ik citeer maar even letterlijk: Z. Exc. heeft den exeptionelen toestand van het voormalig Staats-Vlaanderen(districten 4 en 5) doen uitkomen, vooral uit een staatkundig oogpunt. Eene te milde toelating ter vestiging aldaar van Belgische landbouwers, arbeiders, dienstboden en handwerklieden, zoude ten gevolge hebben het benadeelen van de onzen en hunne kostwinning; het vervreemden derzelve van Nederlandsche gevoelens en gewoonten; het herwaats overbrengen van andere zeden en gezindheden welke toenemende, al spoedig in het zedelijk en staatkundig bovengemelden streek als het ware tot een wingewenst voor Belgien zouden kunnen maken, zoodat, zonder daaromtrent echter eenen algemeenen regel aan te nemen terwijl het oordeel over de gevraagde toestemmingen naar de voorkomende bijzondere gevallen behoort te worden bepaald, steeds het oog zal behoren gevestigd te blijven op het hooge en niet genoeg te waarderen gewigt der 4 en 5 districten van dit gewest voor Nederland en het groote belan dat in dat gedeelte van ons Rijk zooveel mogelijk hetgeen Nederlandsch is, worde aangekweekt en bewaard. Ik geef het toe, een zin van een meter, maar die laat aan duidelijkheid weinig te wensen over en maakt duidelijk dat het gedachtengoed van de commissaris uit 1849 heden ten dage nog niets van zijn actualiteit heeft verloren.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.