den archivaris

Welkom op mijn weblog

hagelslag

0 reacties
Op het eiland Noord-Beveland raakten in de jaren twintig van de achttiende eeuw een groot aantal boeren in de versukkeling. Zij konden de pacht van de hoeve niet meer betalen en werden er deswege door de eigenaren - veelal bastaarden en verdere verwanten van het Huis van Oranje - vanaf gegooid. Er kwam dan een openbare verkoping, waarvan de revenuen natuurlijk naar de eigenaars gingen. Wat er verder van de boeren en hun gezinnen terecht kwam, is niet bekend. Van die openbare verkopingen maakten de rechtscolleges een nauwkeurig verslag. Aan de hand daarvan kunnen we lezen welke inventaris de boerderijen in die tijd hadden. Voor de geschiedvorser een boeiend gegeven. Onderzoek in Zuid-Bevelandse archieven leidde tot de conclusie dat er in die regio helemaal geen boeren failliet gingen in de periode 1720-1730. Vooralnog bleef de reden waarom het op Noord-Beveland fout ging onbekend. Maar een toevallige vondst in het archief van het gerecht van Wissenkerke bracht iets van uitkomst. In de stukken van 1724, 1725 en 1726 kwamen schepenbankverslagen voor waaruit is komen vaststaan dat in ieder geval een aantal boeren slachtoffer is geworden van hagelschade. Dat overkwam bijvoorbeeld Maarten Geelhoed. In 1725 legde hij een verklaring af waaruit duidelijk werd dat hij zijn pachtpenningen niet meer kon betalen. De landerijen die hij pachtte, waren soodanig door den agel getroffen dat de vrugten die daarop waren leggende ten eenenmael zijn verplettert en tot niet geslagen. De man had in 1724 niets kunnen oogsten en was zo tot de bedelstaf vervallen. En met hem de landarbeiders!

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.