den archivaris

Welkom op mijn weblog

nog mer drama

0 reacties
Mijn vorig verhaaltje is nog niet uit. Nader onderzoek bracht nog het volgende aan het licht. Izak Nootebaart kreeg van het dorpsbestuur van Breskens op 19 april 1838 de opdracht om zijn "bouwsel" af te breken. Op 25 april wendde hij zich tot dat bestuur met het 'eerbieding' verzoek om zijn in 1837 gebouwde keet te mogen laten staan. Hij was helemaal niet van plan om zich "tegen het wettelijk gezag" te verzetten. Hij wilde zich ook niet moedwillig het ongenoegen van de hoge heren op de hals halen, maar het ontbrak hem ten eenenmale aan mogelijkheden om de keet, die gebouwd was aan de zuidzijde van de zeedijk tussen het Fort Frederik Hendrik en het Havenfort, af te breken, om die elders weer opnieuw op te bouwen. Wilde het dorpsbestuur ook eens aan zijn talrijk huisgezin denken? Hij zou het op prijs stellen dat het dorpsbestuur contact zou opnemen met "onze ge-eerbiedigde Koning" met het verzoek om de keet te mogen laten staan. Defensiebelangen waren toch eigenlijk niet aan de orde. Kon ook het dorpsbestuur niet even wachten met de afbraak totdat Zijne Majesteit had gereageerd? Het dorpsbestuur richtte inderdaad een verzoek aan de koning om alle keten maar te laten staan - er stonden er een stuk of zes - maar wat de majesteit ervan vond, dat zijn we helaas niet te weten gekomen.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.