den archivaris

Welkom op mijn weblog

gekke meester

0 reacties
Op 25 april 1739 behandelde het stadsbestuur van Goes het verzoek van Maria Slabber, de huisvrouw van Pieter du Flo, meester aan de Franse school. Zij gaf te kennen, dat het den Almogenden heeft gelieven te behaagen haar man te besoeken met de belemmering ofte beletsel van een natuerlijk gebruik van dessefs kennis en oordeel in soo verre selfs dat hij verscheijde malen poogingen heeft gedaan om sig self het leven te benemen. Wat een fraaie zin is voor de mededeling, dat de meester hartstikke gek geworden was. Om nu te voorkomen, dat Du Flo uit het leven van alle dag zou stappen, verzocht ze toestemming om haar man onder te laten brengen in het krankzinnigengesticht te Dordrecht, totdat het de Heere zou behagen om haar man te laten herstellen en weer bij zinnen te brengen. Maar omdat ook zij toch leven moest, vroeg ze ook om de bediening van het onderwijzersambt van haar man te laten waarnemen door een ondermeester. Zij zou die dan betalen. Natuurlijk niet het volle salaris van haar echtgenoot. Het stadsbestuur besloot de zieke man onder te laten brengen in een gesticht. Vrouw kreeg toestemming om een ondermeester aan te stellen en Du Flo kreeg ontslag als schutter in het voetbogengilde.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.