den archivaris

Welkom op mijn weblog

de mannen van de zangvereniging

0 reacties
Wie van u kent nog het liedje "het meisje van de zangvereniging"? Als u de tekst heeft, dan hou ik me aanbevolen. In 1871 was er in een van de Zeeuwse dorpjes een mannenzangvereniging, die gebruik maakte van de plaatselijke openbare school. Dat gebeurde in die tijd vaker, dat de school 's avonds als schouwburg werd gebruikt. De zangvereniging richtte zich tot het gemeentebestuur met het verzoek om de school te mogen gebruiken voor de beoefening van het vierstemmig kerkgezang. Het gemeentebestuur weigerde vooreerst toestemming te verlenen, omdat de vereniging geen katholieken of joden toeliet. De vereniging op haar beurt antwoordde dat ze niemand kwetste of beledigde, zodat oefenen in de school niet zou leiden tot verstoring van de openbare orde. Wilde daarom het gemeentebestuur, zo was de eerbiedige en meest bescheiden vraag, toch toestemming verlenen. Het was het gemeentebestuur duidelijk: het ging wel degelijk om een kerkelijke zangvereniging. Dus moest die maar zien, dat er een kerkgebouw beschikbaar werd gesteld. De mannenzangvereniging veranderde daarom haar reglement, roomsen en joden mochten ook meezingen, waarop de gemeente alsnog toestemming verleende. Vierstemmig kerkgezang door mannen? Normaal is sopraan, alt, tenor en bas. Wellicht was het bij de mannenzangvereniging: castraat tenor, tenor, bariton en contrabas.  

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.