den archivaris

Welkom op mijn weblog

Geen reden voor ongerustheid

0 reacties
Augustus 1914. De Grote Wereldoorlog was juist uitgebroken. De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht schreef op 9 augustus een brief aan de commissaris der provincie Zeeland waarin hij bepaalde hoe de bevolking zich in ons gewest had te gedragen. Snijder, de generaal, achtte het niet onmogelijk dat Zeeland bij de krijg betrokken werd. Burgers hadden zich niet te bemoeien met eventuele oorlogshandelingen. Dat was ook niet nodig, want hij ging ervan uit, dat de strijdende soldaten de vredelievende burger met rust zouden laten. Hij ging eraan voorbij dat de Duitsers juist toen als beesten tekeer gingen tegen de burgerbevolking in Belgie. Mochten de burgers zich bemoeien met de strijd, dan konden ze ervan uit gaan dat standrecht zou worden toegepast en dat dat de dood door de kogel zou betekenen. Of meneer de commissaris dat maar even mee wou delen aan de Zeeuwen. De proclamatie aan de burgers, die in alle gemeenten werd opgehangen was iets meer gematigd. Er was geen enkele reden tot ongerustheid, zo begon het pamflet. Waar zich geruchten voordeden, kwamen die uit het brein van zenuwachtige mensen, voorzien van een grote fantasie. Iedereen moest kalm blijven en gewoon zijn of haar dagelijkse bezigheden vervullen. Daar waar er zoveel mannen onder de wapenen waren geroepen, moesten juist de achterblijvenden met verdubbelde inspanning ervoor zorgen dat alles normaal zou verlopen. Handelaars in etenswaar moesten zich ervoor hoeden de prijs op te drijven. Deden ze dat wel dan zouden hun voorraden in beslag worden genomen. De territoriaal commandant van Zeeland, de plaatsvervanger van de oppergeneraal sprak zijn grote waardering uit voor de voorbeeldige houding van de bevolking. Iedereen kon rustig gaan slapen.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.