den archivaris

Welkom op mijn weblog

getob om niks

0 reacties
In 1689 gistte het in 's-Gravenpolder. Dominee Albertus Buitendijk besteedde er in de kerkenraadsvergadering aandacht aan. Op de zondag, de dag des Heeren, was het inmiddels gebruikelijk om te kopen en te verkopen, te huren en te verhuren en dat op grote schaal. De jonge jeugd liep te ravotten in het dorp, de oude mensen maakten bedaarde wandelingetjes en zelfs de opgeschoten jongelui bleven liever buiten de kerk dan erin. Het allerergste was het gedrag van de katholieken. Bij het aangaan van de kerkdiensten beschimpten die de mensen die wel naar de kerk gingen en als de dienst ten einde was, gebeurde hetzelfde. Van de schout had de kerkenraad niets te verwachten, want die verkeerde doorgaans in vergaande kennelijke staat. Deswege was hij al heel lang gecensureerd en mocht niet aan het Heilig Avondmaal. Wat konden de broeders doen? Het besluit viel om de ambachtsheren een forse brief te schrijven waarin verzocht werd om maatregelen te nemen. De kerkenraad, zo stond het in de brief, deed naar zijn vermogen alles wat hij kon doen, zoals het houden van openbare godsdienstoefeningen, die voor iedereen toegankelijk waren, er werd catechisatie gegeven en ook sprak men de dorpelingen persoonlijk aan op hun gedrag, desnoods dreigend met censuur. Dergelijke maatregelen kon men niet van de ambachtsheren verwachten. Die kregen daarom het verzoek om de kermis af te schaffen en om voortaan geen arme weeskinderen meer te besteden bij katholieke dorpsbewoners, die meestal de daarmee gepaarde centen goed konden gebruiken. Het antwoord van de ambachtsheren is niet bekend. Dominee Buitendijk overleed een jaar later. Bij de nieuwe predikant kwamen er weer heel andere problemen om de hoek kijken.  

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.