den archivaris

Welkom op mijn weblog

het is nog even kerst

0 reacties
U kent ongetwijfeld A Christmas Carol van Dickens. Dat fraaie verhaal dat begint met: Marley was dead, as dead as a doornail. Op het eind loopt het goed af met zijn nog levende compaan Scrooge. Uit het leven gegrepen dat verhaal, net als onderstaande gebeurtenis uit Kapelle in 1740. De hoog weledelgeboren vrouwe van Wassenaar, die somtijds verbleef op het kasteel Maalstede had in haar hoog weledele liefdadigheid een weeskind aangenomen, genaamd Janna. Niet dat ze er zelf voor zorgde, welnee, dat liet ze over aan een arme weduwe Jannetje Gillisdr. Mevrouw van Wassenaar zou alles betalen. Maar algauw bleek, dat de kosten van verzorging het bedrag dat de vrouwe beschikbaar stelde verre te boven gingen. Het kind was vervuild, ondervoed en zat onder het ongedierte. Bovendien liep het vrijwel naakt over 's heren dreven, omdat het geen kleren had. De armmeesters, die op de verzorging moesten toezien, bleken niet bereid om zelf kosten voor het weeskind te maken, redenen waarom zij hun opwachting gingen maken op het Slot Maalstede, waar de hoog weledele vrouwe verbleef. Ze namen het kind mee om te laten zien, dat het dringend aanvullende verzorging behoefde. Uit christelijk mededoogen verschafte de hoge dame diverse cleederen tot dekkinge ende lijfsbewaringh uit haar HoogEd'le middelen. Buiten kwam er een eind aan de langdurige sneeuwval en begon het zonnetje weer te schijnen.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.