den archivaris

Welkom op mijn weblog

Na de oorlog

1 reactie
In de archieven komt men vaak zaken tegen, die geheel buiten het patroon van die archieven zelf liggen. In de correspondentie van het Burgerlijk Armbestuur van Kapelle uit het jaar 1949 en 1950 troffen we naast de gebruikelijke brieven van mensen met een verzoek om een uitkering gedichten aan van ene Eliza Paauwe, die een vers schreef over de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een aardig kijkje op het gedachtengoed van toen, over de oorlog in een tijd, dat wij zelf bezig waren ons Indie te "bevrijden" van oproerkraaiers. Een aantal coupletten wil ik u niet onthouden. "Wat heeft toch die mof ons ellende gebracht/Vijf jaaren zaaten wij zoo onder zijn macht/ Ons landje verwoest en zoo veel nog vernield/ Wat heeft toch dat onmensch, die Hitler bezield.  Wij waaren voor vrede/wij zochten geen strijd/ wij vonden hier welvaart door arbeid en tijd/ wij bleven neutraal tot het uur van den dag/ tot de mof in ons land viel wat niemand voorzag.  Hij heeft toen gemoord, geroofd wild en woest/ op bevel van Adolf omdat het zo moest/ zo ging het in ons landje door de wil van een hek (nb. dat is zeeuws voor gek)/ wij voelden toen honger en we leden gebrek.  Zo gaat het gedicht nog enkele coupletten door. Het eindigt met: Zijn rijk is nu uit hier, hij is van de baan/ met zijn bruid vertrok hij voorgoed naar de maan/ en Goering met die andere die volgen hem snel/ die zien elkaar weer terug daarginds in de hel. Het eindigt heel aandoenlijk. Maar daar ginds bij dat kruis waar vergeet-mij-niet bloeit/ daar knielt stil een moeder wier tranen ontvloeit/ met de foto bij haar van hem die daar rust/ die zij toch ook eenmaal als kind heeft gekust. Wie de dichter met die moeder bedoelde blijft geheel onduidelijk.

1 reactie

Het zal waarschijnlijk de moeder van de gesneuvelde soldaat zijn, denk ik. Je hebt er weer een mooi verhaal van gemaakt, Archivaris!
Tuinfluiter

14 December 2009 om 12:49

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.