den archivaris

Welkom op mijn weblog

die van Borssele

0 reacties
In 1616 was het zover. Het meer dan 70 jaar overstroomde eiland Borssele kon opnieuw worden ingedijkt. De stad Goes, die de heerlijkheid had gekocht was er nauw bij betrokken. Het stratenplan van het nieuwe dorp Borssele was een ontwerp van burgemeester Soetwater, ingericht volgens de gulden snede. In 1617 kwam het tot instituering van de kerkelijke gemeente in het dorp, die in het gerechtshuis kerkdiensten ging houden. Niet dat het allemaal onmiddellijk storm liep. In de eerste kerkenraadsvergadering onder leiding van dominee Elias Morris bleek dat er 21 lidmaten waren toegetreden. Pieter Janss. Steenkiste, die zich ook in Borssele gevestigd had, werd benoemd tot ouderling. In december 1618 trad hij af. Het was in de tijd, dat vele lidmaten van de nederduits gereformeerde gemeenten nog een katholieke achtergrond hadden. Zolang was de Reformatie nog niet aan de gang. Dat was zo'n dertig jaar en op Zuid-Beveland was nog steeds een groot aantal katholieken te bewonderen. In september 1619 moest Steenkiste, toen gewoon lidmaat, in de vergadering van de kerkenraad verschijnen. Het was de predikant opgevallen, dat de man nauwelijks meer de zondagse kerkdienst bijwoonde en dat hij er toe neigde om doopsgezind of katholiek te worden. Waarom broeder Steenkiste dat wel deed, was de vraag. Hij was toch immers ouderling geweest, een hoeder van het protestantisme? De man antwoordde dat het hem speet. Zijn zaken gingen slecht. Daaruit moest zijn wankelmoedigheid en mistroostigheid worden verklaard. Hij zou voor eeuwig lidmaat blijven, waarop de kerkenraad verklaarde hem te zullen helpen indien dat noodzakelijk was. De predikant heeft dat ongetwijfeld met de nodige voldoening in het notulenboek geschreven.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.