Meningen

Westkapelle Herrijst in de verkoop; Dat nooit!

0 reacties

 

Volgens een bericht op de site van PZC is de gemeente Veere één van de goedkoopste gemeenten in Zeeland als het om gemeentebelastingen gaat. Onze burgemeester (Rob van der Zwaag) is er zelfs zo trots op dat hij er melding van maakt op zijn LinkedIn pagina (een site voor professionals in het bedrijfsleven en overheden)

Ik als inwoner van één van de dorpskernen met de meeste inwoners van de gemeente Veere (Westkapelle valt met 12 andere dorpskernen onder de gemeente Veere), ben daar natuurlijk erg blij mee. Wie wil er nu veel belasting betalen? Echter blijft het voorzieningenniveau in Westkapelle wel achter bij de ons omliggende dorpen Domburg en Zoutelande (blij dat je hier bent) en andere kernen. Daar blinken de straten en de boulevards aan de kust van schoonheid en stralen iets van grandeur uit. Dat laatste is niet wat perse in Westkapelle zou hoeven, misschien juist wel niet, want die grandeur van Zoutelande en Domburg brengt behalve veel toeristisch geld in het laatje ook veel toeristische last met zich mee. Ik ben wel positief en denk dan maar als het in Domburg en Zoutelande regent, druppelt het in Westkapelle. Wel de lusten van het toerisme, maar weinig last.

Waar het omgaat is dat, nadat er multifunctionele gebouwen waar een brede school en sportvoorzieningen en ook voorzieningen voor muziekverenigingen en toneelverenigingen werden geplaatst in verschillende kernen, er blijkbaar geen geld is voor zo’n voorziening in Westkapelle. Inspraakrondes en tafelgesprekken met de inwoners en verenigingen van Westkapelle om ideeën aan te dragen is blijkbaar verloren tijd geweest. Kortom we moeten het nog even met de huidige sporthal doen en met ons gemeenschapsgebouw “Westkapelle herrijst”. Dat laatste is niet zo heel erg want waar een multifunctioneelgebouw aan de rand van het dorp zou komen te staan staat ‘ Herrijst’ midden op de Markt het centrale plein van Westkapelle. De plaats waar de meeste activiteiten van het dorp plaatsvinden. Echter heeft de gemeente Veere ook geen geld voor het opknappen en noodzakelijke renovaties van dit gebouw met als gevolg dat er iemand in het gemeentehuis op het idee kwam Westkapelle Herrijst te verkopen. Veel inwoners en verenigingen schrokken zich een hoedje, maar dat was volgens de gemeente nergens voor nodig want de verkoop aan een marktpartij zou alleen doorgang vinden onder voorwaarde dat de huidige gebruikers van het gebouw (zo’n beetje alle verenigingen die de inwoners van Westkapelle verbindt) de faciliteiten kunnen blijven gebruiken voor hun activiteiten.

Je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat geen één commerciële marktpartij hiermee akkoord zal gaan. Als een partij dat wel doet hoelang zal het dan duren eer deze voorwaarde wordt geschonden? Als een marktpartij volledige zeggenschap over zijn gebouw heeft blijft er van die voorwaarden niets over. Gemeenten hebben niets over andermans vastgoed te zeggen. Op het gemeentehuis lopen niet alleen naïeve geesten rond, maar mist ook de gemeenteraad enige vorm  van realisme als het gaat om bovenstaande.

Het gebouw is indertijd door mensen, middels collectes en andere giften tot stand gekomen om meteen na de oorlog bij de herbouw te zorgen voor het opstarten van het sociaal culturele leven in Westkapelle. Dit gebouw heeft zoveel functies en doet zoveel voor mensen dat het verschrikkelijk zou zijn als een commerciëlepartij dit gebouw koopt en er zijn commerciële activiteiten op los laat.

Ik vind dat dit niet mag gebeuren en met mij ook de verenigingen. Zo is er inmiddels een eerste brief uitgaan naar de gemeente. Dit is namens alle verenigingen die gebruik maken van Westkapelle Herrijst. De vraag is de gemeente(raad) zich aan deze brief iets gelegen laat liggen.

De Burgemeester kan dan wel trots zijn dat de gemeentebelastingen van Veere het laagst zijn, maar dat heeft wel zijn weerslag op de leefbaarheid van Westkapelle. Je zou er ook geen stuiver meer voor mogen vragen naar mijn mening.

René van Gellekom

Voor het opnieuw opbouwen van het sociaal-culturele leven werd de Stichting Westkapelle Herrijst in het leven geroepen. Door de fondsenwerving en activiteiten van deze stichting kon het sociale leven inderdaad weer tot volle bloei komen, niet in de laatste plaats door het realiseren van een verenigingsgebouw, dat tot op de dag van heden met recht en met ere de naam “Westkapelle
Herrijst” draagt.

Bron: Westkapelle Cultuurbehoud

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.