Columns met een glimlach

Verhalen en ontboezemingen die ironisch bedoeld zijn

442. Nog wat nieuwe woorden

1 reactie

MOESTUINSOCIALISME
In feite stamt dit woord al uit 2014, toen PvdA politica Jetta Kleinsma een lumineus idee lanceerde om de ouderen een financieel steuntje in de rug te bezorgen. De pensioenen waren al vele jaren niet meer geïndexeerd, de AOW hield geen gelijke tred met de inflatie, verzekeringen en andere vaste lasten rezen de pan uit.
Wat had Jetta bedacht? Advies aan alle ouderen: neem een moestuintje. Dan hoef je niet drie keer in de week langs die dure schappen van grootgrutter Albert Hein om aardbeien, sperzieboontjes of boerenkool in te slaan.
Eén belangrijk ding was Jetta vergeten. Bij het aanleggen en oogsten van een moestuintje komt het vaak neer op redelijk zwaar lichamelijke arbeid. Vooral het bukken kan voor 75-plussers een heel probleem zijn. Hoe krijg je in hemelsnaam die aardbeien in je mandje?
De financiële situatie is er aan de vooravond van 2019 niet echt rooskleuriger op geworden. Ondanks de belofte van Mark Rutte dat iedereen (!!!!) er in 2019 op vooruit zal gaan, lijkt het erop dat het komende jaar voor vele Nederlanders een zwaar jaar gaat worden. Ziektekosten en andere verzekeringen rijzen de pan uit. De BTW van vele producten stijgt van 6 naar 9%. De ziektekostenverzekering gaat met vele procenten omhoog. Mark, je hebt het beloofd, we zouden erop vooruit gaan dit jaar. En die € 1000 uit 2016 moeten we ook nog krijgen!!  Maar het meest dreigend is de sterk stijgende gasprijs. VVD-coryfee Ed Nijpels heeft zich op het klimaat gestort en hij heeft alle Nederlanders plechtig beloofd dat de prijs van het aardgas vanaf heden explosief zal stijgen. De bedoeling is dat ieder Nederlands huishouden op termijn stopt met het aardgas en overgaat tot het laten installeren van een zogenaamde warmtepomp. Kosten? Reeds voor € 15.000 is het mogelijk om zo'n pomp aan te schaffen. Dit bedrag moet niet alleen opgehoest worden door kapitaalkrachtige VVD-stemmers, maar ieder ander Nederlands huisgezin wordt voor het blok gezet. Eén positief puntje: zo'n warmtepomp kan zich al na 20 jaar terugverdienen. Eén bijkomend negatief puntje: zo'n warmtepomp heeft een levensduur van ongeveer 20 jaar en moet daarna dus vervangen worden door een nieuwe....

VALBOETE of STRUIKELTAKS
In 2017 zijn bij verschillende verpleeg- en verzorgingstehuizen in de Randstad bejaarden aangeslagen voor de kosten die ontstonden uit valpartijen. De gedachte erachter was als volgt: als een bejaarde een tuimeling maakt, dan moeten personeelsleden van het tehuis alle zeilen bijzetten om deze persoon weer overeind te helpen. Dit kost tijd en dus geld. Toen een directeur van een Dordtse instelling deze maatregel zonder blikken of blozen voor de Tv-camera verdedigde, sprongen bij mij de tranen in de ogen. Hoe diep kan iemand zinken?

TUIGDORP
In 2011 werd er binnen justitie het idee geopperd om delinquenten te concentreren op bepaalde vaste plaatsen in Nederland. Niet meer in gevangenissen, maar in instellingen waar ze een zekere mate van vrijheid genieten. Spottend werden deze aanstaande plekken omgedoopt tot tuigdorpen. Het idee is langzaam weggeëbd en niemand spreekt er meer over.
Toch is het idee niet nieuw. In het begin van de vorige eeuw werden lichte criminelen, landlopers, weduwen en wezen verzameld in het Drentse Veenhuizen. Over tuigdorp werd nog niet gesproken. Veenhuizen kende een aantal strafkolonies en opvoedingsgestichten. Wat de reguliere inwoners van dit Drentse dorp van deze situatie vonden? Dat is hen nooit gevraagd. Tegenwoordig zijn de strafkolonies omgevormd tot museum. Wij waren er laatst...

APPONGELUK
De verspreiding van smartphones en iphones over de Nederlandse samenleving heb ik al vele malen besproken in mijn columns. Vreemde doch onschuldige uitwassen waren het gevolg:
- in de NS-treinen hoeven de ramen niet of nauwelijks meer gereinigd te worden: niemand kijkt er meer naar buiten
- in sommige plaatsen zijn er extra voetgangerslichten aangebracht: via een rood of groen oplichtende streep in het wegdek kan een smartphone-kijker zien wanneer hij de weg kan oversteken, zonder de noodzaak om van zijn schermpje op te kijken
Maar het meest tragische gevolg van de smartphone-gekte is toch het APPONGELUK. Een chauffeur wil tijdens de rit zijn appjes en facebookjes controleren. Het is toch niet zo druk op de weg, dus dat kan makkelijk. Helaas loopt dit wel eens verkeerd af. De plotseling opdoemende remlichten worden niet herkend en het appongeluk is niet meer te vermijden. Behalve letsel en schade ontstaat er een APPFILE op de snelweg. Kort daarop vormt zich in tegengestelde richting een zogenaamde KIJKERSFILE. Als deze laatste geheel tot stilstand is gekomen, dan stappen er figuren uit hun auto en lopen met de smartphone in de aanslag in de richting van de middenberm om een digitale foto te maken van de ellende aan de andere kant van de vangrail. Zo'n figuur heet vanaf vandaag een LEEDFOTOGRAAF. Ik verzin dit woord ter plekke. Kans op de verkiezing van het woord van het jaar 2019?

PLOFKLAS
Na de PLOFKIP van een aantal jaren geleden is er nu de PLOFKLAS. Scholen komen soms in problemen bij ziekte van docenten. Zeker in het geval van een griepepidemie. Leerlingen naar huis sturen is de allerlaatste maatregel, dus probeert de directeur klassen te combineren. Wat dan ontstaat heet een PLOFKLAS, wat het gevolg kan zijn voor een goedwillende docent is een BURNOUT, met als gevolg: nog meer plofklassen binnen diezelfde school.

HANGOUDEREN
Eerst even wat het níet zijn: het zijn géén Franse misdadigers op leeftijd die eind 18e eeuw werden veroordeeld tot de guillotine.
Nee, het zijn Nederlandse ouderen die totaal geen raad weten met hun vervroegd pensioen en de hele dag lang de bejaardenbank op de Goese Markt in beslag nemen.
Maar....het probleem van de hangouderen lost zichzelf op, sinds onze regering besloten heeft om de pensioengerechtigde leeftijd flink op te schroeven in de richting van de leeftijd van 68 jaar, of zelfs nog hoger. Zo zie je maar weer. De oplossing van een probleem is soms heel dichtbij.

 

1 reactie

Weer een heerlijk ironisch verhaal. Echt genieten om dat te lezen.

Toos van Holstein

19 December 2018 om 18:13

Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.